Chiny zakazują instytucjom wspierania działalności związanej z kryptowalutami | Wiadomości | CrypS.

Chiny zakazują instytucjom wspierania działalności związanej z kryptowalutami

Redakcja
chińska tesla akceptuje bitcoina i wycofuje się z tego po 2 godzinach

Chiny zakazały obsługi transakcji mających związek z kryptowalutami oraz skierowały ostrzeżenie do inwestorów indywidualnych. Stanowisko władz zostało wyrażone poprzez oświadczenie podpisane przez 3 branżowe organizacje. 

Wspólne stanowisko, zakazujące obsługi kryptowalut przez instytucje finansowe i operatorów płatności, sygnowały China Internet Finance Association, China Banking Association i China Payment and Clearing Association. Poza wskazówkami dla sektora bankowego, w oświadczeniu znalazło się także ostrzeżenie dla opinii publicznej przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

Jasny sygnał dla chińskich banków

Zgodnie z raportem Shanghai Securities News, wymienione wcześniej stowarzyszenia handlowe, podlegające Ludowemu Bankowi Chin (PBoC), wydały we wtorek komunikat zatytułowany “Zapobieganie ryzyku spekulacji transakcji wirtualnymi walutami”. Wspólne oświadczenie jest podobno rozszerzeniem poprzednich komunikatów PBoC na temat Bitcoina (BTC) i ryzyka związanego z kryptowalutami.

W ramach komunikatu, trzy stowarzyszenia nakreśliły cztery kwestie związane z inwestycjami w kryptowaluty, zaczynając od wezwania swoich członków do zrozumienia natury walut cyfrowych. Według stowarzyszeń kryptowaluty nie są “prawdziwą walutą” i nie powinny być używane jako środek wymiany towarów i usług. W lipcu, Pekińska Komisja Arbitrażowa wydała orzeczenie uznające bitcoina za wirtualny towar.

W drugim punkcie, stowarzyszenia ostrzegły instytucje finansowe i inne organizacje członkowskie, aby nie angażowały się w transakcje kryptowalutowe. Czytamy w nim, że wśród zabronionych praktyk znajdują się m.in:

(…) Usługi związane z wirtualną walutą, w tym między innymi: świadczenie klientom usług związanych z rejestracją, handlem, rozliczeniami, wymianą i innymi praktykami dotyczącymi wirtualnych walut; przyjmowanie wirtualnej waluty lub używanie wirtualnej waluty jako środka płatności oraz narzędzia rozliczeniowego; rozwijanie usług wymiany wirtualnej waluty z RMB i walutami obcymi (…)

Stowarzyszenia handlowe ostrzegły również inwestorów detalicznych, aby Ci byli ostrożni wobec ryzyka związanego z inwestycjami w kryptowaluty. Jednocześnie wezwały instytucje członkowskie do przestrzegania istniejących przepisów regulacji.

chińska tesla akceptuje bitcoina i wycofuje się z tego po 2 godzinachreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.