CFTC złożyło skargę przeciwko kryptowalutowej firmie tradingowej | Wiadomości | CrypS.

CFTC złożyło skargę przeciwko kryptowalutowej firmie tradingowej

Zerelik Maciej
cftc

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w dniu 24 września złożyła skargę przeciwko platformie Paxforex. Ta platforma handlowa miała rzekomo robić interesy z klientami z USA, bez odpowiedniej rejestracji.

CFTC złożyło pozew przeciwko Paxforex

Zgodnie z raportem, CFTC chce, aby amerykański sąd powstrzymał Paxforex od kontynuowania „nielegalnych działań i praktyk”, jak również zmusił firmę do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Ponadto, regulator rynku towarów chce, aby sąd powstrzymał pozwanego „od angażowania się w jakąkolwiek działalność związaną z towarami”.

W skardze złożonej do Sądu Okręgowego Texas Southern, CFTC twierdzi, że od marca 2018 roku do chwili obecnej Paxforex naruszył prawo:

„Pozyskując lub przyjmując zlecenia od niekwalifikujących się uczestników kontraktów („non-ECPs”), nieprowadzonych na lub nie podlegających zasadom jakiejkolwiek giełdy regulowanej przez Komisję, na zakup lub sprzedaż złota, srebra, Ethereum (ETH), Litcoina (LTC) i BitcoinaBTC) na zasadzie dźwigni finansowej, depozytu zabezpieczającego lub finansowania, które nie skutkują faktyczną dostawą towaru do klienta”.

Ponadto CFTC stwierdza, że nie rejestrując się w Komisji jako sprzedawca prowizyjnych kontraktów terminowych (FCM), spółka handlowa, która „przyjmuje pieniądze, papiery wartościowe lub własność (lub udziela kredytu w ich miejsce) w formie Bitcoina, narusza art. 4d(a)(1) Ustawy, 7 U.S.C. § 6d(a)(1) (2018)”.

Doświadczenie firmy

Na swojej stronie internetowej Paxforex twierdzi, że właściciele firmy mają duże doświadczenie na rynku Forex, akcji, opcji i kontraktów CFD. Doświadczenie to zostało podobno zdobyte, gdy założyciele firmy pracowali na kierowniczych stanowiskach u największych brokerów, „którzy obecnie są naszymi głównymi konkurentami”.

W międzyczasie CFTC zwróciła się do sądu o nałożenie cywilnych kar pieniężnych i pomocniczych środków zapobiegawczych, w tym zakazów handlu i rejestracji, restytucji, unieważnienia oraz odsetek za zwłokę.

cftc
reklama
reklama