CFTC złożyło skargę przeciwko kryptowalutowej firmie tradingowej | Wiadomości | CrypS.

CFTC złożyło skargę przeciwko kryptowalutowej firmie tradingowej

Maciej Żerelik
cftc

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w dniu 24 września złożyła skargę przeciwko platformie Paxforex. Ta platforma handlowa miała rzekomo robić interesy z klientami z USA, bez odpowiedniej rejestracji.

CFTC złożyło pozew przeciwko Paxforex

Zgodnie z raportem, CFTC chce, aby amerykański sąd powstrzymał Paxforex od kontynuowania „nielegalnych działań i praktyk”, jak również zmusił firmę do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Ponadto, regulator rynku towarów chce, aby sąd powstrzymał pozwanego „od angażowania się w jakąkolwiek działalność związaną z towarami”.

W skardze złożonej do Sądu Okręgowego Texas Southern, CFTC twierdzi, że od marca 2018 roku do chwili obecnej Paxforex naruszył prawo:

„Pozyskując lub przyjmując zlecenia od niekwalifikujących się uczestników kontraktów („non-ECPs”), nieprowadzonych na lub nie podlegających zasadom jakiejkolwiek giełdy regulowanej przez Komisję, na zakup lub sprzedaż złota, srebra, Ethereum (ETH), Litcoina (LTC) i BitcoinaBTC) na zasadzie dźwigni finansowej, depozytu zabezpieczającego lub finansowania, które nie skutkują faktyczną dostawą towaru do klienta”.

Ponadto CFTC stwierdza, że nie rejestrując się w Komisji jako sprzedawca prowizyjnych kontraktów terminowych (FCM), spółka handlowa, która „przyjmuje pieniądze, papiery wartościowe lub własność (lub udziela kredytu w ich miejsce) w formie Bitcoina, narusza art. 4d(a)(1) Ustawy, 7 U.S.C. § 6d(a)(1) (2018)”.

Doświadczenie firmy

Na swojej stronie internetowej Paxforex twierdzi, że właściciele firmy mają duże doświadczenie na rynku Forex, akcji, opcji i kontraktów CFD. Doświadczenie to zostało podobno zdobyte, gdy założyciele firmy pracowali na kierowniczych stanowiskach u największych brokerów, „którzy obecnie są naszymi głównymi konkurentami”.

W międzyczasie CFTC zwróciła się do sądu o nałożenie cywilnych kar pieniężnych i pomocniczych środków zapobiegawczych, w tym zakazów handlu i rejestracji, restytucji, unieważnienia oraz odsetek za zwłokę.

cftcreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.