Byli pracownicy pozywają Justina Suna i TRON Foundation | Wiadomości | CrypS.

Byli pracownicy pozywają Justina Suna i TRON Foundation

Mariusz Przepiórka
justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników

Do sądu w Kalifornii trafił pozew przeciwko Justinowi Sunowi i prowadzonej przez niego TRON Foundation. Pozew złożyli Richard Hall i Łukasz Juraszek. Dwaj byli pracownicy zarzucają firmie reprezentowanej przez Justina Suna i Conga Li szykanowanie i ostatecznie zwolnienie z pracy z powodu ich sprzeciwu wobec praktyk stosowanych przez spółkę i sposób wykorzystania technologii, nad którą pracowali.

Hall i Juraszek na 70 stronach szczegółowo opisali praktyki stosowane przez ich pracodawców. Obaj byli zatrudnieni w spółce BitTorrent, którą TRON Foundation przejęła dwa lata temu za 120 mln USD. Obaj też stracili pracę latem ubiegłego roku. Hall i Juraszek domagają się 15 mln USD odszkodowania z tytułu naruszenia prawa pracy, dyskryminacji, stresu emocjonalnego i nieprzyjaznych warunków pracy.

Zdaniem Halla nowi szefowie zmuszali go do jak najszybszego udostępniania aktualizacji oprogramowania, bez względu na możliwe luki i niedociągnięcia. Pozew obejmuje również etyczne dylematy związane z pracą nad technologiami krypto walutowymi, które mogą służyć do łamania prawa. W pozwie Hall wskazuje na to, że zwracał uwagę na zagrożenie związane z naruszaniem praw autorskich i pornografią dziecięcą.

Sun i Li odrzucili propozycję konsultacji z prawnikami. W odpowiedzi na pozew TRON Foundation, BitTorrent oraz oskarżeni prezesi zaprzeczają zarzutom i negują przedstawiane w nim zdarzenia.

justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników
reklama
reklama