Bitfinex zagrożony dochodzeniem karnym w USA | Wiadomości | CrypS.

Bitfinex zagrożony dochodzeniem karnym w USA

Mariusz Przepiórka
Bitfinex wspiera biznesy z Salwadoru

Giełda kryptowalut Bitfinex jest zagrożona potencjalnym dochodzeniem karnym w Stanach Zjednoczonych. Takie wnioski można wyciągnąć z odpowiedzi udzielonej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na wniosek złożony na podstawie ustawy o wolności informacji (FOIA).


Departament Sprawiedliwości odrzucił wniosek o informacje dotyczący spółki Tether Holdings Limited, jej spółki nadrzędnej iFinex Inc. oraz jej spółek zależnych, które obejmują Bitfinex, powołując się na wyjątek 7(A). Wyjątek ten pozwala na nieujawnianie „zapisów lub informacji opracowanych dla celów egzekwowania prawa, ale tylko w zakresie, w jakim można oczekiwać, że tworzenie takich zapisów lub informacji w zakresie egzekwowania prawa mogłoby w sposób uzasadniony zakłócić postępowanie egzekucyjne”.

Według osoby, która złożyła wniosek na podstawie FOIA w lutym 2022 roku, użytkownika Twittera o pseudonimie oleh86, treść wniosku była następująca:

„Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawą o wolności informacji (FOIA), art. 552 Tytuł 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zwracam się o udzielenie wszelkich informacji będące w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości USA na temat spółek TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. i BFXWW INC.”.

Giełda Bitfinex stała już w obliczu kilku dochodzeń ze strony podmiotów egzekwujących prawo karne i cywilne w USA w związku z pytaniami o to, czy jej siostrzana firma, emitent stablecoinów Tether, zgodnie z prawdą informowała o stanie swoich rezerw, i czy sama pozwalała osobom z USA na handel na swojej zagranicznej giełdzie towarowej.

Bitfinex wspiera biznesy z Salwadorureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.