BIS stworzy platformę do monitorowania rezerw stablecoinów | Wiadomości | CrypS.

BIS stworzy platformę do monitorowania rezerw stablecoinów

Redakcja
stablecoiny

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) pracuje nad systemem monitorowania rezerw stablecoinów. Projekt Pyxtrial znalazł się wśród priorytetów organizacji na rok 2023.


Do pozostałych celów BIS należą:

  • Poprawa regulacji i nadzoru finansowego,
  • poprawa systemów płatności,
  • eksperymentowanie z CBDC,
  • zabezpieczenie sektora finansowego i zmniejszenie jego wpływu na środowisko.

Uruchomiony przez londyński hub innowacji Pyxtrial ma na celu pomóc bankom centralnym w systematycznym monitorowaniu stablecoinów i ich bilansów. W komunikacie prasowym banku możemy przeczytać:

Większości banków centralnych brakuje narzędzi do monitorowania stablecoinów i zapobiegania niedopasowaniu aktywów do pasywów. W ramach projektu zbadane zostaną różne rozwiązania technologiczne, które pomogą w […] kształtowaniu ram polityki w oparciu o zintegrowane dane.

W przypadku CBDC eksperci organizacji będą nadal testować AMM. Celem jest uczynienie płatności transgranicznych tańszymi dla konsumentów detalicznych.

W październiku 2022 roku grupa G20 stwierdziła, że żaden z istniejących stablecoinów nie spełnia standardów określonych dla aktywów cyfrowych przez banki centralne największych gospodarek.

stablecoinyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.