Bank Rosji wzywa giełdy, aby te nie notowały krypto firm | Wiadomości | CrypS.

Bank Rosji wzywa giełdy, aby te nie notowały krypto firm

Zerelik Maciej
rosja opracuje cbdc

Ponieważ globalne firmy z branży kryptowalut coraz częściej rozważają wejście na giełdę, rosyjski bank centralny oficjalnie zalecił lokalnym giełdom unikanie notowań takich podmiotów.

Bank Rosji wydał w poniedziałek list informacyjny, w którym prosi rosyjskie giełdy papierów wartościowych, aby te trzymały się z dala od notowań zagranicznych i lokalnych firm zaangażowanych w kryptowaluty.

Bank centralny doprecyzował, że lokalne giełdy nie powinny notować akcji emitowanych przez firmy, których działalność opiera się na cenach rynkowych kryptowalut, w tym cyfrowych aktywów finansowych emitowanych poza Rosją, indeksów śledzących kryptowaluty, a także instrumentów pochodnych na kryptowaluty i funduszy kryptowalutowych. Bank Rosji zalecił również menedżerom aktywów, aby wykluczyli te instrumenty w funduszach inwestycyjnych.

Bank podkreślił, że giełdy papierów wartościowych powinny w szczególności unikać udostępniania ekspozycji na te usługi inwestycyjne nieakredytowanym inwestorom.

Zalecenia Banku Rosji mają na celu środek zapobiegawczy – mają one na celu zapobieganie masowemu przyjmowaniu takich instrumentów przez inwestorów

– stwierdził bank w oficjalnym komunikacie. Zalecenia nie mają zastosowania do cyfrowych walut banku centralnego i autoryzowanych aktywów cyfrowych wyemitowanych w Rosji.

Bank centralny dodał, że kryptowaluty i aktywa cyfrowe są obarczone wysoką zmiennością, nieprzejrzystym sposobem ustalania cen, niską płynnością, a także ryzykiem związanym z technologią i regulacjami.

Zakupy instrumentów finansowych związanych z takimi aktywami wiążą się ze zwiększonym ryzykiem strat dla osób, które nie mają wystarczającego doświadczenia i wiedzy.

rosja opracuje cbdc
reklama
reklama