Bank of America wskazuje potencjalne korzyści z przyjęcia BTC przez Salwador | Wiadomości | CrypS.

Bank of America wskazuje potencjalne korzyści z przyjęcia BTC przez Salwador

Mariusz Przepiórka
Salwador rozdaje BTC obywatelom kraju

Zdaniem analityków Bank of America, Salwador może wiele zyskać dzięki uznaniu BTC za prawny środek płatniczy. W raporcie opublikowanym w zeszłym tygodniu, analitycy banku stwierdzili, że decyzja Salwadoru o przyjęciu BTC może usprawnić przekazy pieniężne, promować cyfryzację finansów, zapewnić konsumentom większy wybór i otworzyć kraj na amerykańskie firmy oraz górników kryptowalutowych.

Ponad 70% dorosłej populacji Salwadoru nie posiada konta bankowego. Z tego powodu, demokratyzacja dostępu do płatności elektronicznych, poprzez bitcoina, ma progresywny wydźwięk. – czytamy w najnowszym raporcie Global Research opublikowanym przez Bank of America

Bank zauważył też, że przekazy pieniężne stanowią aż 24% produktu krajowego brutto Salwadoru, jednak sporą część tej kwoty pochłaniają opłaty transakcyjne.

Według raportu, wykorzystanie bitcoina w przekazach pieniężnych mogłoby potencjalnie zmniejszyć koszty transakcji w porównaniu z tradycyjnymi kanałami przekazów pieniężnych. Bitcoin mógłby być używany jako pośrednik dla transferów transgranicznych, tak aby dolary były konwertowane na BTC przez nadawcę, a następnie ponownie konwertowane na dolary przez odbiorcę.

Moody’s obniża rating Salwadoru

W czerwcu tego roku, Salwador stał się pierwszym krajem, który zaakceptował bitcoina jako prawny środek płatniczy. Decyzja o włączeniu BTC do systemu finansowego kraju spotkała się z krytyką ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Tymczasem JPMorgan Chase uważa, że bitcoinowe działania Salwadoru mogą wywrzeć dodatkową presję na i tak już ograniczoną zdolność sieci do pełnienia funkcji środka wymiany.

Negatywnie do działań rządu Salwadoru podchodzi również agencja ratingowa Moody’s, która kilka dni temu obniżyła rating tego kraju z B3 na Caa1 z perspektywą negatywną. W uzasadnieniu decyzji agencja wskazała, że ostatnie wydarzenia odzwierciedlają osłabienie rządów w Salwadorze, co zwiększa napięcia w relacjach z partnerami międzynarodowymi – w tym ze Stanami Zjednoczonymi – i zagraża porozumieniu z MFW. W tym kontekście znacząco wzrosło ryzyko związane z koniecznością uzyskania przez Salwador dostępu do wystarczającego finansowania zewnętrznego przed wykupem obligacji, który rozpocznie się w styczniu 2023 roku.

Salwador rozdaje BTC obywatelom krajureklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.