Austria ostrzega przed czterema firmami kryptowalutowymi | Wiadomości | CrypS.

Austria ostrzega przed czterema firmami kryptowalutowymi

Redakcja
austria flaga

Władze finansowe Austrii, które nadzorują sektor cyfrowych pieniędzy ostrzegły przed czterema firmami, które nie posiadają odpowiednich licencji. Firmy te to: PremiumBorsa, Pennyworth Investments, GCG 24 i ANB Bank. PremiumBorsa i Pennyworth oferują możliwość handlu kryptowalutami, a GCG 24 to platforma forex. ANB Bank jest firmą kredytową, która oferuje produkty dostosowane do indywidualnych i biznesowych potrzeb.

Organy nadzoru finansowego ostrzegają klientów, aby nie angażowali się w działalność tych firm

Cztery wyżej wymienione firmy dołączyły do stale powiększającej się czarnej listy firm kryptowalutowych. Lista ta obejmuje podmioty, przed którymi oficjalnie ostrzega FMA. Ostrzeżenie pojawiło się w czasie rosnącej presji na sektory waluty cyfrowej, ze strony regulatorów na całym świecie. Urząd ds. Rynku Finansowego zauważył, że żadna z czterech firm zajmujących się kryptowalutami nie posiada obecnie odpowiedniej licencji na prowadzenie tego typu działalności w kraju. Urzędy finansowe na całym świecie cały czas pracują nad uregulowaniem branży kryptowalut.

Organy regulacyjne kontynuują egzekwowanie wytycznych FATF

Finansowe organy regulacyjne we wszystkich krajach egzekwują wytyczne zaproponowane przez Financial Action Task Force (FATF). Korea Południowa i Szwecja, wdrożyły już przepisy w oparciu o te wymogi. Wcześniej Unia Europejska egzekwowała piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, która wymaga od firm zajmujących się krypto działalnością, aby dzieliły się z rządem szczegółami dotyczącymi klientów. Ma to na celu monitorowanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wytyczne zaproponowane przez FATF były krytykowane przez wielu członków społeczności, ponieważ naruszają one prywatność użytkowników.

austria flagareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.