Co to jest MakerDAO (MKR) i DAI? | CrypS.

Co to jest MakerDAO (MKR) i DAI?

5 min
Karolina Kropopek

maker-dao Dai [DAI]

Wykorzystywanie kryptowalut do udzielania pożyczek może być trudne ze względu na ich wysoką zmienność cenową. Problem ten niejako stara się rozwiązywać MakerDAO, pozwalając każdemu posiadaczowi ETH na pożyczanie między sobą pieniędzy w postaci stablecoina DAI.


Spis treści:


Czym jest MakerDAO i DAI?

MakerDAO jest kryptowalutowym projektem skoncentrowanym na sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi). Leży on w rękach swojej społeczności, która zarządza nim wykorzystując do tego celu zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO). Nie jest on kontrolowany przez żadną pojedynczą organizację ani grupę programistów. Został stworzony w 2015 r. przez przedsiębiorcę z Sealand w Danii – Rune Christensena. Jego pełne uruchomienie nastąpiło jednak dopiero w grudniu 2017 r.. 

Do ekosystemu MakerDAO przynależą dwie wirtualne waluty, które odgrywają w nim odrębne, ale równie istotne role. Na wstępie warto jednak zaznaczyć, że projekt ten został zbudowany na blockchainie Ethereum. Token MRK wydany w standardzie ERC-20 jest wykorzystywany przez osoby skupione wokół MakerDAO do głosowania nad zmianami wprowadzanymi w projekcie. 

Druga kryptowaluta – Maker Dai (DAI) to rodzaj stablecoina. Stara się on utrzymywać wartość w stosunku 1:1 do dolara amerykańskiego. W tym przypadku również jest to token oparty na blockchainie Ethereum. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie inwestorom dostępu do cyfrowych aktywów wydawanych bez pośredników. 

Jak działa MakerDAO?

Platforma MakerDAO opiera się w pełni na sieci drugiej co do wielkości kryptowaluty. Stworzyła ona warstwę zdecentralizowanego systemu finansowego funkcjonującego na blockchainie Ethereum. Ta zdecentralizowana organizacja pozwala inwestorom na pożyczanie kryptowalut bez udziału pośredników. 

MakerDAO wykorzystuje smart kontrakty, aby zarządzać pożyczkami. Protokół tego projektu umożliwia właścicielom ETH posiadającym portfel MetaMask pożyczanie między sobą pieniędzy w postaci stablecoina DAI. Blokując pewną ilość etherów w smart kontraktach, inwestorzy mogą wybijać nowe DAI. 

ETH zablokowane w smart kontraktach projektu MakerDAO służą jako zabezpieczenie pożyczek w DAI. Kiedy użytkownik spłaci pożyczkę wraz z wszystkimi odsetkami, wówczas może on odblokować swoje ETH. W momencie, gdy kurs ETH spadnie zbyt mocno, poniżej kwoty pożyczonej w DAI, wówczas dochodzi do likwidacji pożyczki. Wygląda to w ten sposób, że zablokowany ether jest sprzedawany w celu spłaty pożyczonego DAI oraz uiszczenia pozostałych opłat związanych z pożyczką. Groźba likwidacji stanowi czynnik, który odstrasza inwestorów od zaciągania nadmiernych pożyczek. 

Co dzieje się w przypadku wielu likwidacji pożyczek w DAI?

Kiedy cena etheru dozna zbyt dużego spadku wartości, a przy tym wiele pożyczek w DAI jest likwidowanych jednocześnie, wówczas to posiadacze tokenów MKR są pożyczkodawcami ostatniej instancji. To MKR jest tworzony i sprzedawany w celu spłaty pożyczek. Jednocześnie wszystkie opłaty w obrębie MakerDAO są uiszczane w MKR, a kary likwidacyjne wykorzystuje się do odkupu MKR, które następnie ulegają spalaniu. 

W ekosystemie MakerDAO wirtualne waluty MKR, DAI i ETH działają jako automatyczny system kontroli i zachowania równowagi. Ich celem jest utrzymanie stabilności tego zdecentralizowanego systemu. 

Czym jest nadmierne zabezpieczenie DAI?

Ze względu na to, iż używanie tej klasy aktywów tj. kryptowaluty jest obarczone wyższym ryzykiem dla pożyczkodawców, stosują oni nadmierne zabezpieczenie. Ma to ich chronić przed wysoką zmiennością kursów wirtualnych walut. Dla przykładu w sytuacji, gdy projekt poprosiłby o 100 dol. w ETH, aby pożyczyć komuś 100 dol. w stablecoinie powiązanym z USD, w momencie, gdy kurs etheru znacznie by się osunął, wówczas zabezpieczenie pożyczkodawcy nie pokryłoby udzielonej pożyczki. 

Z powyższego powodu pożyczkodawcy kryptowalutowi stosują tzw. nadmierne zabezpieczenie. Dla przykładu proszą o 150 dol. w ETH, gdy pożyczają 100 dol. w swoim stablecoinie.

Jak zabezpieczane są pozycje dłużne?

MakerDAO od wielu lat wykorzystuje nadmierne zabezpieczenie, aby utrzymać w miarę niezawodne powiązanie z dolarem. Sam proces generowania DAI jest kontrolowany przez smart kontrakty. 

Kiedy użytkownik chce pożyczyć DAI, blokuje on ETH w smart kontrakcie CDP. Następnie ustanawiany jest współczynnik likwidacji. Dla przykładu 1,5x oznacza, że pożyczkobiorca będzie musiał zablokować 150 dol. w ETH, aby pożyczyć 100 dol. w DAI. Jeżeli kwota zabezpieczenia spadnie poniżej 150%, wówczas użytkownik ten będzie musiał ponieść opłatę karną. Jest on narażony również na likwidację, jeśli nie spłaci swojego DAI z dodatnią stopą procentową.  

Maker Vaulty – co to?

Do projektu MakerDAO przynależy tzw. Maker Vaulty, które to służy użytkownikom do umieszczania swoich zabezpieczeń i generowania DAI. Stablecoiny te są również spalane, gdy pożyczkobiorca zwróci środki. 

Wygląda to w ten sposób, że użytkownik wpłaca obsługiwane kryptowaluty do Maker Protocol. Następnie depozyt otwiera dla niego pozycję Maker Vault. Dalej, pożyczkobiorca może wypłacić DAI, w zależności od kwoty swojego zabezpieczenia. Uiszcza on także opłatę stabilizacyjną. Aby odzyskać swoje zabezpieczenie, musi natomiast spłacić DAI. 

DAI – do czego służy? Główne funkcje i zastosowania

DAI stara się utrzymywać wartość zbliżoną do dolara amerykańskiego. Stanowi on również klucz do systemu pożyczkowego platformy MakerDAO. Kiedy pożyczka jest zaciągana przez użytkowników, wówczas tworzony jest ten stablecoin. DAI jest więc walutą, którą oni pożyczają i spłacają. 

Warto podkreślić, że DAI nie różni się niczym szczególnym od innych stablecoinów. Można go nie tylko wygenerować, ale również kupić na giełdach kryptowalut. Wśród głównych przypadków jego użycia wyróżnić można natomiast skorzystanie za jego pomocą z dźwigni. 

Dla przykładu, gdy inwestor spodziewa się wzrostu ceny ETH, ale nie ma obecnie środków na zakup większej ilości tej wirtualnej waluty, może użyć swoich etherów jako zabezpieczenia do zaciągnięcia pożyczki w DAI. Następnie wykorzystuje on DAI, aby dokonać zakupu ETH. Jeżeli kurs drugiej co do wielkości kryptowaluty wzrośnie, może sprzedać część ETH za DAI i odzyskać swoje zabezpieczenie. 

Inną możliwością wykorzystania DAI jest skorzystanie z programu stopy oszczędności. Użytkownicy MakerDAO mogą zarabiać odsetki, deponując swoje DAI w smart kontrakcie DAI Savings Rate. Ze względu na to, iż cena DAI jest kontrolowana przez zdecentralizowaną organizację, stawka zwrotu w tym przypadku jest zmienna. 

MKR – przypadki użycia

Token MKR ma za zadanie wspierać stabilność DAI. Co więcej, jego posiadacze podejmują kluczowe decyzje dot. działania i przyszłości MakerDAO. Monety MKR są wytwarzane bądź spalane w zależności od tego, jak blisko dolara znajduje się cena DAI. Przykładowo, jeżeli stablecoin ten pozostaje stosunkowo stabilny, wówczas nadmiar MKR jest spalany. W drugą stronę, gdy kurs odbiega zbyt daleko od 1 USD, wówczas to podaż MKR jest zwiększana. 

Członkowie społeczności MakerDAO posiadający MKR są zachęcani do działania w najlepszym interesie protokołu. Mogą oni głosować nad aspektami tj. wysokość opłat związanych z udzielanymi pożyczkami, czy rodzaje zabezpieczeń. Każdy MKR reprezentuje jeden głos. Im więcej tokenów posiada dany użytkownik, tym większą siłą głosu on dysponuje. 

Posiadacze MKR mogą składać własne propozycje nietechnicznych ulepszeń dla MakerDAO za pośrednictwem ankiet dot. zarządzania. Mogą one obejmować kwestie związane z zarządzaniem, celami projektu, zespołem, czy budżetem. Następnie w ankietach tych może głosować każdy, kto posiada MKR. 

Jeżeli chodzi zaś o twarde zmiany w kodzie smart kontraktu, do tego celu organizowane jest “głosowanie wykonawcze”. Posiadacze MKR mogą przedstawiać za jego pomocą nowe konkurencyjne pomysły. 

Podsumowanie

MakerDAO plasuje się obecnie na 60 pozycji wśród największych projektów kryptowalutowych pod względem kapitalizacji. Jego całkowita wartość rynkowa to $.... Cena jednostkowa MKR to natomiast $....

Stablecoin przynależny do ekosystemu MakerDAO zajmuje obecnie 16 pozycję w rankingu platformy CoinMarketCap. W chwili pisania tego tekstu jego kapitalizacja rynkowa przekracza 4 650 853 570 USD. To z kolei czyni go trzecim co do wielkości stablecoinem.

MakerDAO to jedna z najstarszych zdecentralizowanych organizacji autonomicznych. Jego stablecoin odniósł widoczny sukces. Warto jednak mieć na uwadze to, że DAI niesie ze sobą podobne ryzyko, jak inne “stabilne” kryptowaluty. 

maker-daoreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.