Już dziś agencje odpowiedzą na rozporządzenie wykonawcze Bidena | Wiadomości | CrypS.

Już dziś agencje odpowiedzą na rozporządzenie wykonawcze Bidena

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
Biden zmieni opodatkowanie kryptowalut

Wkrótce pojawi się większość odpowiedzi agencji na rozporządzenie prezydenta Bidena. Zgodnie z zarządzeniem z 9 marca, siedem raportów z agencji ma trafić do Białego Domu 120 dni po jego wydaniu. To oznacza, że termin upływa 5 września, dzień po Święcie Pracy – amerykańskim święcie federalnym.


Rozporządzenie wykonawcze podkreśla potrzebę współpracy międzyagencyjnej, ale zlecenia i ich agencje inicjujące rozkładają się następująco:

  • Departament Skarbu: Raport na temat cyfrowej waluty banku centralnego, lub CBDC, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Rezerwą Federalną. CBDC stały się zaskakująco spornym tematem w Waszyngtonie od czasu wydania rozporządzenia wykonawczego.
  • Biuro Nauki i Technologii: Techniczna analiza trudności i prawdopodobieństwa wdrożenia CBDC.
  • Departament Sprawiedliwości: Ocena prawna, czy Kongres musi określić nowe prawo, aby wydać CBDC – na co nieugięcie nalegali Republikanie.
  • Skarb Państwa i główne organy regulujące rynki i ochronę konsumentów: raport na temat ryzyka i korzyści związanych z aktywami cyfrowymi na rynkach i w płatnościach.
  • Biuro Polityki Nauki i Technologii: raport na temat roli kryptowalut w transformacjach energetycznych na przestrzeni czasu. Kwestia ta jest kontrowersyjna, a krytycy kryptowalut często wskazują na wydobywanie proof-of-work jako niewybaczalne marnowanie energii elektrycznej. Zwolennicy kryptowalut twierdzą, że PoW może przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii.
  • Departament Sprawiedliwości, z pomocą Departamentu Skarbu i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Rola organów ścigania w “wykrywaniu, badaniu i ściganiu działalności przestępczej związanej z aktywami cyfrowymi.” FBI, IRS oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zainicjowały większość głównych dochodzeń dotyczących kryptowalut na szczeblu federalnym.
  • Departament Handlu: Ramy dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej Stanów Zjednoczonych w zakresie technologii aktywów cyfrowych i ich wykorzystania.

Niektóre odpowiedzi na rozporządzenie wykonawcze zostały już złożone. Dwie z Departamentu Sprawiedliwości i Skarbu skupiały się w szczególności na aspekcie międzynarodowym.

Biden zmieni opodatkowanie kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.