Już dziś agencje odpowiedzą na rozporządzenie wykonawcze Bidena | Wiadomości | CrypS.

Już dziś agencje odpowiedzą na rozporządzenie wykonawcze Bidena

Zerelik Maciej
biden rozporządzenie wykonawcze

Wkrótce pojawi się większość odpowiedzi agencji na rozporządzenie prezydenta Bidena. Zgodnie z zarządzeniem z 9 marca, siedem raportów z agencji ma trafić do Białego Domu 120 dni po jego wydaniu. To oznacza, że termin upływa 5 września, dzień po Święcie Pracy – amerykańskim święcie federalnym.


Rozporządzenie wykonawcze podkreśla potrzebę współpracy międzyagencyjnej, ale zlecenia i ich agencje inicjujące rozkładają się następująco:

  • Departament Skarbu: Raport na temat cyfrowej waluty banku centralnego, lub CBDC, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Rezerwą Federalną. CBDC stały się zaskakująco spornym tematem w Waszyngtonie od czasu wydania rozporządzenia wykonawczego.
  • Biuro Nauki i Technologii: Techniczna analiza trudności i prawdopodobieństwa wdrożenia CBDC.
  • Departament Sprawiedliwości: Ocena prawna, czy Kongres musi określić nowe prawo, aby wydać CBDC – na co nieugięcie nalegali Republikanie.
  • Skarb Państwa i główne organy regulujące rynki i ochronę konsumentów: raport na temat ryzyka i korzyści związanych z aktywami cyfrowymi na rynkach i w płatnościach.
  • Biuro Polityki Nauki i Technologii: raport na temat roli kryptowalut w transformacjach energetycznych na przestrzeni czasu. Kwestia ta jest kontrowersyjna, a krytycy kryptowalut często wskazują na wydobywanie proof-of-work jako niewybaczalne marnowanie energii elektrycznej. Zwolennicy kryptowalut twierdzą, że PoW może przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii.
  • Departament Sprawiedliwości, z pomocą Departamentu Skarbu i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Rola organów ścigania w „wykrywaniu, badaniu i ściganiu działalności przestępczej związanej z aktywami cyfrowymi.” FBI, IRS oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zainicjowały większość głównych dochodzeń dotyczących kryptowalut na szczeblu federalnym.
  • Departament Handlu: Ramy dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej Stanów Zjednoczonych w zakresie technologii aktywów cyfrowych i ich wykorzystania.

Niektóre odpowiedzi na rozporządzenie wykonawcze zostały już złożone. Dwie z Departamentu Sprawiedliwości i Skarbu skupiały się w szczególności na aspekcie międzynarodowym.

biden rozporządzenie wykonawcze
reklama
reklama