Ukraina rozważa emisję CBDC, które ułatwi handel kryptowalutami | Wiadomości | CrypS.

Ukraina rozważa emisję CBDC, które ułatwi handel kryptowalutami

Redaktor: Michał Misiura
Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainy

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) przedstawił pomysły na emisję e-hrywny, czyli cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).


28 listopada NBU opublikował komunikat, w którym odniósł się do koncepcji e-hrywny. W oświadczeniu podkreślono m.in., że kluczowym celem pieniądza cyfrowego będzie pełnienie wszystkich funkcji tradycyjnego pieniądza i uzupełnienie gotówkowych i bezgotówkowych form istniejącej hrywny.

NBU wskazał, że rozwija koncepcje e-hrywien we współpracy z uczestnikami rynku aktywów wirtualnych, firmami płatniczymi i organami państwowymi. Zgodnie z komunikatem, bank centralny rozważa trzy możliwe funkcje CBDC, które różnią się kluczowymi cechami.

Od płatności detalicznych po rozliczenia transgraniczne

Pierwszy wariant opisuje e-hrywnę dla detalicznych płatności bezgotówkowych z możliwą funkcjonalnością „zaprogramowania” pieniądza poprzez inteligentne kontrakty. Detaliczna e-hrywna umożliwiłaby realizację celowych płatności społecznych i zmniejszenie wydatków rządowych na administrację.

Drugi wariant CBDC przewiduje, że e-hrywna będzie wykorzystywana w operacjach związanych z wymianą kryptowalut, emisją i innymi operacjami związanymi z wirtualnymi aktywami. – E-hrywna może stać się jednym z kluczowych elementów rozwoju jakościowej infrastruktury dla rynku aktywów wirtualnych na Ukrainie – wskazano w komunikacie.

Trzeci wariant zakłada, że e-hrywna będzie umożliwiała płatności transgraniczne, co powinno zapewnić szybsze, tańsze i bardziej przejrzyste transakcje globalne.

NBU współpracuje z projektami kryptowalutowymi

– Opracowanie i wdrożenie e-hrywny może być kolejnym krokiem w ewolucji infrastruktury płatniczej Ukrainy – powiedział w oświadczeniu Oleksij Shaban, dyrektor departamentu systemów płatniczych i rozwoju innowacji NBU. Dodał również, że ukraińskie CBDC może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne i wzmocnienie suwerenności monetarnej państwa.

Zgodnie z komunikatem Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej zarejestrował znak towarowy „e-hryvnia” dla NBU w październiku 2022 roku. Jak informowano wcześniej, NBU w ostatnich latach aktywnie bada możliwość emisji CBDC, zatrudniając deweloperów blockchain i współpracując z dużymi projektami branżowymi, takimi jak Stellar Development Foundation.

Darowizny w bitcoinach na rzecz Ukrainyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.