Poznaliśmy treść dokumentów Hinmana | Wiadomości | CrypS.

Poznaliśmy treść dokumentów Hinmana

SEC

Wiadomości e-mail, które były wymieniane między urzędnikami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które koncentrowały się wokół propozycji przemówienia na temat kryptowalut wygłoszonego przez Williama Hinmana, mogą przeważyć na korzyść firmy Ripple Labs.


Ujawnione dokumenty dot. rozmów z 2018 r. na temat tego, czy o Ethereum (ETH) należy wypowiadać się stanowczo jako o papierze wartościowym, czy nie, pokazują, iż były dyrektor Wydziału Finansów Korporacyjnych należącego do SEC mógł mieć świadomość konsekwencji swoich słów wygłoszonych podczas przemówienia na amerykańskiej uczelni wyższej – Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

William Hinman nie uznał ETH za papier wartościowy

Wystąpienie byłego urzędnika SEC sprzed 5 lat oraz publicznie wygłoszona przez niego opinia, stała się narzędziem obrony dla firmy z branży kryptowalut oskarżonej w grudniu 2020 r. o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w postaci tokena XRP. Dyrektor generalny Ripple Labs – Brad Garlinghouse – liczy na to, iż w przypadku, gdy uda się udowodnić, że ETH nie jest papierem wartościowym, sąd spojrzy w podobny sposób na wirtualną walutę przynależną do Ripple. 

SEC nie chciał dopuścić do tego, aby dokumenty związane z przemówieniem byłego urzędnika tej agencji państwowej ujrzały światło dzienne. Sędzia orzekł jednak, iż powinny one zostać ujawnione. Z rozmów między Williamem Hinmanem i kilkoma innymi osobami z SEC z 2018 r. wynika, że mężczyzna ten zastanawiał się, w jaki sposób mówić o ETH podczas przemówienia na MIT. 

Były dyrektor ds. handlu i rynków w SEC – Brett Redfearn – doradził mu, aby ten używał niejasnego języka, który nie wskazuje na to, czy ETH jest papierem wartościowym, czy nie. Obok dodał jednak, iż w przypadku, gdyby William Hinman chciał przedstawić stanowisko twierdzące, powinien wyraźnie to zaznaczyć, używając mocniejszego języka. W odwrotnej sytuacji ten sam urzędnik zasugerował mu odrzucenie stanowiska twierdzącego za pomocą obrania takiej samej retoryki, co w przypadku bitcoina (BTC). 

Proponowany projekt przemówienia dla Williama Hinmana został również opatrzony komentarzem Bretta Redfearna, w którym zaznaczył on, iż wygłoszenie stanowczej opinii może wprowadzić zamieszanie co do statusu ETH. 

Z kolei obecna kierownik grupy FinHub – Valerie Szczepanik – stwierdziła w jednym z najwcześniejszych szkiców przemówienia, że im mniej szczegółów poda William Hinman, tym lepiej. W jej opinii z dnia 25 maja 2018 r. takim podejściem wprowadzone zostałoby miejsce na dalsze dyskusje, co uznała ona wówczas za rzecz dobrą. 

Inne porady, którymi mógł kierować się William Hinman, pochodziły od prawnika z Biura Radcy Prawnego SEC – Laury Jarsulic. W wysłanym e-mailu odniosła się ona do testu Howeya, powszechnie używanego jako narzędzia na określenie tego, czy coś jest papierem wartościowym, czy nie. Wyszła przy tym z założenia, że mogą istnieć sytuacje, gdy token może stanowić papier wartościowy, chociażby wtedy, gdy jest on wydawany zamiast akcji

William Hinman zamierzał przeprowadzić rozmowę z Buterinem

Były urzędnik SEC zastanawiał się nad tym, jak potraktować Ethereum do tego stopnia, iż zaczął rozważać możliwość przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie ze współzałożycielem tego projektu – Vitalikiem Buterinem, aby ocenić rolę Fundacji Ethereum. William Hinman chciał poznać, jak działa ta organizacja, aby utwierdzić się w stanowisku, że ETH nie jest papierem wartościowym. 

W swoim przemówieniu z czerwca 2018 r. były dyrektor Wydziału Finansów Korporacyjnych należącego do SEC stwierdził finalnie, iż token nie jest papierem wartościowym, gdy staje się wystarczająco zdecentralizowany. To właśnie to stwierdzenie jest największym asem w rękawie firmy Ripple Labs. 

SECreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.