Yield Farming, czyli jak pasywnie zarabiać na kryptowalutach [Crypto 101] | CrypS.

Yield Farming, czyli jak pasywnie zarabiać na kryptowalutach

6 min
Michał Misiura
yield farming Altcoiny

Wysoka inflacja zjada pieniądze na koncie bankowym, a spadki na rynku kryptowalut zmniejszają wartość portfolio cyfrowych aktywów? Yield farming może być odpowiedzią na Twoje rozterki, pozwalając czerpać pasywne zyski z posiadanych bitcoinów (BTC), etherów (ETH) oraz setek innych altcoinów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to farming crypto, zapraszamy do lektury!


Spis treści:


Co to jest farming crypto?

Chcąc dosłownie zrozumieć pojęcie yield farmingu, rozbijmy ten anglojęzyczny zwrot na dwa osobne słowa. Yield z angielskiego dosłownie oznacza „plon”, w ujęciu finansowym może jednak odnosić się do „odsetek”. Farming to natomiast czasownik odnoszący się do działalności, którą prowadzi rolnik.

Yield farming możemy więc przetłumaczyć jako „zbieranie plonów”, „uprawę odsetek”, itd. Możliwości jak widać, jest co najmniej kilka. Pokazuje nam to jednak od razu co to jest farming crypto i jaką rolę odgrywa w gospodarce kryptowalut.

Farming crypto to nieodłączna część branży DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów i jeden z jej głównych członów. Zdecentralizowane finanse to szereg usług finansowych z pominięciem pośredników (banków, kredytodawców i ubezpieczycieli), która bazuje na środkach zdeponowanych przez użytkowników kryptowalut.

Jak jednak zachęcić ludzi do dzielenia się swoimi kryptowalutami i ich „blokowania” w danym protokole lub inteligentnym kontrakcie? Właśnie poprzez danie im możliwości uzyskania dodatkowych korzyści w postaci „yieldu”, który mogą „farmić”.

We wszystkich najpopularniejszych protokołach zdecentralizowanych finansów (DeFi) zablokowanych jest obecnie 43 miliardy dolarów wartości! Jeszcze na początku 2020 roku było to zaledwie 500 milionów, a w rekordowym momencie 2021 roku nawet 180 mld dol.

Wartość środków zablokowanych w DeFi
Wartość środków zablokowanych w DeFi. Źródło: DefiLlama.com

Yield farming – podstawowe informacje

Yield farming to sposób zarabiania odsetek (lub innych nagród) poprzez zdeponowanie swojej kryptowaluty we wspólnej puli wraz z innymi użytkownikami. Zgromadzone środki są wykorzystywane przez inteligentne kontrakty do realizacji zdecentralizowanych usług finansowych, takich jak pożyczki kryptowalutowe peer-to-peer, które w zamian generują odsetki.

O farmingu crypto można więc pomyśleć niejako jak o lokacie lub koncie oszczędnościowym. W ich przypadku przekazuje swoje środki bankowi, który korzysta z nich do udzielania kredytów innym klientom, a z Tobą „dzieli się” częścią wypracowanego zysku w formie odsetek kapitałowych wypłacanych co miesiąc, kwartał lub co rok.

Podstawowe informacje dotyczące farmingu crypto, które powinieneś zapamiętać, zebrano poniżej:

 • Yield farming to metoda inwestowania kryptowalut w celu uzyskania dodatkowych zysków.
 • Dla inwestorów szukających wysokich stóp zwrotu farming crypto jest rozwiązaniem optymalnym. Często można znaleźć bowiem projekty ze stopą zwrotu powyżej 100%. Należy jednak pamiętać, że przy tak wysokiej rentowności ryzyko transakcyjne również staje się o wiele większe!
 • Uczestnictwo w farmach plonów wiąże się z przyjęciem ryzyka utraty całej inwestycji. Niski yield = bezpieczna inwestycja, wysoki yield = bardziej ryzykowna inwestycja.
 • Farmy yieldu to zdecentralizowane narzędzia inwestycyjne w zakresie branży DeFi, które opierają się na inteligentnych kontraktach.

Ważne określenie, które musisz zapamiętać to APY i/lub APR. Są to anglojęzyczne skróty oznaczające po prostu roczną stopę zwrotu, czyli roczne odsetki z danej inwestycji. APY to Annual Percentage Yield a APR jest określeniem oznaczającym Annual Percentage Rate. Chociaż wydawać mogą się tożsame, to sposoby ich obliczania są różne (czym różni się APY od APR).

Jak działa yield farming?

Tak jak wspomniano wcześniej, yield farming działa trochę jak rachunki oszczędnościowe w tradycyjnych bankach. Bank zastępuje tutaj jednak firma kryptowalutowa, która inwestuje środki w inteligentne kontrakty (aplikacje kryptowalutowe różnego przeznaczenia).

W przypadku yield farmingu użytkownicy stawiają (z ang. staking) swoje tokeny na jednej „farmie” – kryptowalutowy odpowiednik depozytu bankowego — razem z innymi inwestorami. Staking może wymagać zablokowania (zamrożenia) zainwestowanych środków na określony czas (tak samo, jak w przypadku lokat). Twoja kryptowaluta może być następnie wykorzystana jako zabezpieczenie lub do zapewnienia płynności puli wydobywczej, w zależności od rodzaju inteligentnego kontraktu.

Yield farming rozpoczyna się od stworzenia puli aktywów kryptowalutowych. Poniżej prezentuje kolejne kroki w ramach farmingu crypto:

 • Stworzenie puli płynności (z ang. liqudity pool): Pierwszym krokiem w yield farmingu jest stworzenie tak zwanej puli płynności. Opiera się na inteligentnym kontrakcie, który ułatwia wszystkie inwestycje i pożyczki dla tej konkretnej farmy.
 • Inwestorzy deponują aktywa: Traderzy mogą podłączyć swoje cyfrowe portfele, aby zdeponować tokeny w puli płynności. Jest to określane jako „staking” lub w spolszczonej wersji jako „stakowanie”.
 • Inteligentny kontrakt pozwala zaciągać pożyczki: Inteligentny kontrakt może ułatwić kilka procesów, w tym dodanie płynności dla rynku wymiany kryptowalut lub pożyczanie środków innym użytkownikom. Z racji, że pożyczki realizowane są peer-to-peer i na bardzo zmiennym rynku kryptowalut ich oprocentowanie jest o wiele wyższe niż normalnych pożyczek bankowych. Stąd też możliwość uzyskania większego „yieldu” w farmingu kryptowalut.
 • Wypłata nagród: Odsetki, bonusy i nagrody mogą się różnić w zależności od farmy. Możesz otrzymać wypłatę w regularnych odstępach czasu lub w określonym terminie w przyszłości.

Platformy DeFi oferujące staking i yield farming mogą pobierać drobne prowizje w momencie, gdy będziesz realizował swoje zyski. Można potraktować je jak podatek od zysków kapitałowych.

Jak obliczyć zwrot z crypto yield farmingu?

Poniższa lista, pochodząca z portalu Defi Llama, pokazuje listę największych puli z podziałem na poszczególne projekty DeFi. Największe z nich to MakerDAO, Lido, AAVE, Uniswap, Curve, JustLend, czy też PancakeSwap.

Jak widać, w największych projektach zdeponowane są miliardy dolarów wartości w tokenach kryptowalutowych:

wartość tvl projekty defi
Źródło: DefiLlama.com

Odpowiadając na pytanie: jak obliczyć zwrot z crypto yield farmingu, musimy wrócić do pojęć APR oraz APY, jak się okazuje, będą one bowiem prezentowały dwa różne podejścia do wyliczania odsetek.

W przypadku APR sprawa jest o wiele prostsza. ARP to wynik rocznego zwrotu podzielonego przez początkową inwestycję i pomnożonego przez 100. Przykładowo, jeżeli APR dla ETH wynosi 5%, a zainwestowana przez Ciebie kwota to tysiąc dolarów, to otrzymasz 50 dolarów w formie nagrody.

Jeżeli chodzi o APY, to sprawa trochę się komplikuje z racji na procent składany. W tym przypadku nagroda będzie uwzględniała odsetki naliczone co dzień (lub co tydzień itp.). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procencie składanym i kapitalizacji odsetek w jego przypadku to odsyłamy do matemaks.pl.

APY obliczane jest z następującego wzoru:

wzór na apy
Źródło: matemaks.pl

Crypto yield farming – wady i zalety

Lista potencjalnych wad I zalet crypto yield farmingu jest długa, postanowiliśmy się ograniczyć jednak do tych najważniejszych, dokładnie je tłumacząc. Dzięki temu będziesz miał jasny pogląd na najistotniejsze szanse oraz zagrożenie związane z farmingiem crypto.

Zalety yield farmingu:

 • Możliwość uzyskania bardzo wysokich stóp zwrotu z inwestycji pasywnych: farmy kryptowalutowe oferują bardzo wysokie stopy zwrotu, często przekraczające nawet 100%. Nawet przy bezpiecznych inwestycjach, roczne stopy zwrotu są często atrakcyjniejsze niż tradycyjna lokata
 • Zarządzanie przez inteligentne kontraktysmart contract nie jest żadną jednostką centralną, wyrzuca z równania transakcji finansowej pośrednika i pozwala każdemu uczestniczyć w rynku. Wystarczy jedynie posiadać portfel kryptowalutowy. Pożyczkobiorcom daje to łatwiejszy dostęp do kapitału, a pożyczkodawcom możliwość uzyskania wysokich odsetek.
 • Część globalnego systemu DeFi – yield farming to ważna część globalnie rozwijającej się branży zdecentralizowanych finansów, która zdaniem wielu ekspertów może być rewolucją dotychczasowego świata finansów.

Wady yield farmingu:

 • Ryzyko wystąpienia nietrwałej straty (z ang. impermanent loss): Jeśli kryptowaluta traci na wartości, podczas gdy jest zablokowana w ramach crypto yield farmingu, twoje straty są nazywane nietrwałymi. Może się okazać, że wartość tokena razem z odsetkami (nawet wysokimi) będzie mniejsza po jego wypłaceniu z farmy niż przed dokonaniem wpłaty. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim mniejszych i bardziej zmiennych kryptowalut.
 • Oszustwa: Branża kryptowalut jest mocno narażona na działanie oszustów i hakerów, w przypadku branży zdecentralizowanych finansów, ich aktywność wydaje się jednak najbardziej widoczna. Tylko w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku oszuści wykradli 3 mld dol. z protokołów DeFi.
 • Wymagania podatkowe: Transakcje kryptowalutowe w zależności od kraju rezydencji podatkowej mogą mocno komplikować coroczne zeznania podatkowe. Yield farming z całą pewnością zwiększa złożoność tego procesu.

Gdy poznałeś już wady i zalety crypto yield farmingu, dowiedziałeś się, czym jest i jak działa farming crypto, możesz podjąć samodzielną decyzję, czy jest to forma pasywnego oszczędzania odpowiednia dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że korzystanie z tego instrumentu wiąże się z ryzykiem strat i nie daje 100-procentowej gwarancji zysków.

reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.