Kiedy następna hossa na kryptowaluty? Jak się do niej przygotować i w co inwestować? [Crypto 101] | CrypS.

Kiedy następna hossa na kryptowaluty? Jak się do niej przygotować i w co inwestować?

13 min
Filip Dzięciołowski
Hossa na bitcoina Bitcoin [BTC]

Spis treści:


Kryptowaluty to klasa aktywów, która od kilku lat przyciąga uwagę inwestorów, traderów i entuzjastów nowych technologii. Rynek kryptowalut charakteryzuje się dużą zmiennością, co oznacza, że ceny poszczególnych tokenów mogą gwałtownie wzrastać lub spadać w krótkim czasie. W dłuższym terminie podlegają natomiast standardowym cyklom rynkowym, w których wzrastają lub spadają. Mówimy wtedy o hossie lub o bessie.

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania: kiedy możemy mówić o hossie na kryptowalutach, co napędzało poprzednie hossy, jak można przygotować się do kolejnych i w co inwestować. Sprawdzamy również jakie strategie inwestycyjne podczas hossy są najskuteczniejsze oraz co może sygnalizować koniec rynkowej prosperity.

Kiedy możemy mówić o hossie na kryptowalutach?

Hossa to przedłużony okres wzrostu cen, zwykle napędzany przez optymistycznych inwestorów i rosnący popyt. Bessa to przeciwieństwo hossy, czyli okres spadku cen, zwykle napędzany przez pesymistycznych inwestorów i malejący popyt.

Cykle rynkowe. Źródło: Seeking Alpha

 

Nie ma jednoznacznej definicji, kiedy możemy mówić o hossie na kryptowalutach. Niektórzy uważają, że wystarczy, że cena bitcoina (BTC) – najstarszej i największej kryptowaluty – wzrośnie o określony procent w stosunku do poprzedniego szczytu. Inni biorą pod uwagę pozostałe czynniki, takie jak kapitalizacja rynkowa całego sektora, liczba aktywnych użytkowników i transakcji czy poziom adopcji i innowacji technologicznych.

Jednym z popularnych wskaźników używanych do oceny trendu rynkowego jest średnia ruchoma (moving average – MA). Wskaźnik ten, to średnia cena aktywa w określonym przedziale czasowym. Za pomocą długoterminowych średnich ruchomych można określić czy rynek znajduje się w technicznej hossie, czy też bessie. Na przykład jeśli cena aktywa przekracza 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (200 EMA) od dołu do góry, to jest to sygnał kupna, który może sugerować początek hossy (tak zwanego rynku byka).

Jeśli natomiast cena aktywa spada poniżej swojej 200-dniowej średniej ruchomej od góry do dołu, to jest to sygnał sprzedaży, który może sugerować początek bessy (tak zwanego rynku niedźwiedzia).

Na poniższym wykresie przedstawiono cenę bitcoina (BTC) oraz jego 200-dniową średnią ruchomą od stycznia 2017 roku do lipca 2023 roku. Można zauważyć, że cena bitcoina często podąża za swoją średnią ruchomą i reaguje na jej przecięcia. Można również zidentyfikować kilka okresów hossy i bessy na podstawie tego wskaźnika.

Przecięcia 200 EMA przez BTC. Źródło: CoinMarketCap.com

Oczywiście średnia ruchoma nie jest jedynym ani niezawodnym wskaźnikiem trendu rynkowego. Istnieją również inne narzędzia analityczne, takie jak wskaźnik siły względnej (relative strength index – RSI), wskaźnik MACD (moving average convergence divergence), wskaźnik OBV (on-balance volume) czy formacje świecowe, które mogą pomóc w ocenie sytuacji na rynku kryptowalut.

Co napędzało poprzednie hossy na kryptowalutach?

Rynek kryptowalut jest młody i dynamiczny, co oznacza, że jest podatny na różne czynniki, które mogą wpływać na jego rozwój i zmiany cen. Niektóre z tych czynników to siły popytu i podaży (w tym tak zwana „adopcja”), innowacje technologiczne, czy też zmniejszenie nagrody za wydobyty blok w sieci BTC (tak zwany ,,Halving”).

Podaż i popyt

Podstawowa zasada ekonomii mówi, że cena aktywa zależy od stosunku między jego podażą a popytem. Jeśli popyt na aktywo przewyższa jego podaż, to jego cena wzrasta. Jeśli natomiast podaż przewyższa popyt, to jego cena spada. W przypadku kryptowalut podaż jest często ograniczona przez algorytm lub protokół, który określa maksymalną liczbę jednostek danej kryptowaluty, która może być wyemitowana lub wydobyta. Na przykład, maksymalna podaż bitcoina wynosi 21 milionów monet.

Fakt, że podaż BTC jest ograniczona, często w przeszłości wpływał na wzrost cen. Istotnym czynnikiem w przypadku rosnącego popytu jest też zwiększająca się „adopcja”, czyli praktyczne zastosowanie kryptowalut przez inwestorów, w tym dużych inwestorów instytucjonalnych oraz konsumentów.

Innowacje technologiczne

Rozwój technologii blockchain i kryptografii, który umożliwia tworzenie nowych rozwiązań i usług opartych na kryptowalutach, to kolejny element wywołujący przeszłe hossy. Innowacje technologiczne mogą wpływać na popyt na kryptowaluty, ponieważ zwiększają ich użyteczność, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Niektóre z przykładów innowacji technologicznych w dziedzinie kryptowalut to:

 •       DeFi – Decentralized Finance (zdecentralizowane finanse), czyli system finansowy, w którym transakcje przeprowadzane są bezpośrednio między użytkownikami, bez pośrednictwa instytucji finansowych.
 •       NFT – Non-Fungible Token, czyli specjalny rodzaj kryptowaluty, który reprezentuje unikalne dzieło sztuki lub przedmiot. NFT różni się od zwykłych kryptowalut tym, że nie jest wymienny na inny identyczny token, lecz ma swoją własną wartość i cechy.
 •       CBDC – Central Bank Digital Currency, czyli cyfrowa waluta emitowana przez bank centralny danego kraju. CBDC jest reprezentacją pieniądza fiducjarnego w formie cyfrowej, która może być używana do płatności i oszczędzania.
 •       DAO – Decentralized Autonomous Organization, czyli zdecentralizowana autonomiczna organizacja, która działa na podstawie zasad zaprogramowanych w smart kontraktach.
 •       Sharding – technika podziału sieci blockchain na mniejsze części zwane shardami, które mogą przetwarzać transakcje równolegle i niezależnie od siebie.
 •       Layer 2 – zbiorcze określenie na rozwiązania, które umożliwiają przeprowadzanie transakcji poza głównym łańcuchem blockchaina, a następnie zapisywanie ich w skondensowanej formie na głównym łańcuchu.
 •       Green Mining – termin odnoszący się do ekologicznych i zrównoważonych metod wydobywania kryptowalut, które minimalizują zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.
 •       Interoperacyjność – zdolność do komunikacji i współpracy między różnymi sieciami i protokołami blockchain, które mogą mieć różne zasady i standardy.

Halving Bitcoina

Halving, czyli inaczej przepołowienie, to proces zmniejszania o połowę nagrody za wydobycie nowego bloku w sieci Bitcoin, który ma miejsce co około cztery lata lub co 210 000 bloków. Halving ma na celu ograniczenie inflacji i zachowanie deflacyjnej natury BTC.

Halving wpływa na podaż bitcoina, ponieważ zmniejsza ilość nowych BTC wprowadzanych do obiegu. Jeśli popyt na bitcoina pozostaje stały lub rośnie, to jego cena powinna wzrosnąć w związku ze zmniejszeniem podaży.

Dotychczas odbyły się trzy Halvingi BTC: w listopadzie 2012 roku (nagroda spadła z 50 BTC do 25 BTC), w lipcu 2016 roku (nagroda spadła z 25 BTC do 12,5 BTC), w maju 2020 roku (nagroda spadła z 12,5 BTC do 6,25 BTC). Czwarty ma mieć miejsce w kwietniu 2024 roku (nagroda spadnie z 6,25 BTC do 3,125 BTC).

Każdy dotychczasowy Halving poprzedzał lub towarzyszył hossie na rynku kryptowalut.

Halving Bitcoina i wpływ na cenę bitcoina. Źródło: Coindesk.com

Kryzysy finansowe i bankowe

Kryzysy finansowe i bankowe mogą zwiększać popyt na kryptowaluty jako alternatywę dla niestabilnych i niesolidnych systemów tradycyjnych. Kryptowaluty oferują większą niezależność, bezpieczeństwo i ochronę przed inflacją, konfiskatą lub zamrożeniem środków.

Przykładem takiego czynnika jest kryzys cypryjski w 2013 r., który spowodował wzrost zainteresowania bitcoinem jako środkiem przechowywania wartości, czy też o wiele bardziej aktualny chwilowy kryzys bankowy z 2023 roku.

Regulacje

Regulacje prawne to czynniki, które wpływają na dostępność, akceptację i wiarygodność kryptowalut. Im więcej ludzi, instytucji i organizacji używa, akceptuje i wspiera kryptowaluty, tym większa jest ich popularność i wartość. Im bardziej przyjazne i jasne są regulacje dotyczące kryptowalut, tym mniejsza jest niepewność i ryzyko prawne dla inwestorów i użytkowników.

Przykładem takiego czynnika jest otwarcie się Hongkongu na handel kryptowalutami w 2023 r., co spowodowało napływ chińskiego kapitału na rynek. Blokadą dla hossy na rynku zachodnim w tym samym okresie były natomiast pozwy amerykańskich urzędów przeciwko głównym giełdom i blokowanie wprowadzenia nowych instrumentów finansowych bazujących na BTC.

Jak się przygotować do hossy?

Hossa na rynku kryptowalut może być okazją do osiągnięcia znaczących zysków, ale również niesie ze sobą ryzyko strat lub utraty kontroli nad swoimi aktywami. Dlatego ważne jest, aby się odpowiednio przygotować do nadejścia rynku byka i podjąć niezbędne środki ostrożności. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek:

Pamiętaj o przeprowadzaniu własnych analiz rynku – nie daj się ponieść emocjom i nie inwestuj w coś tylko dlatego, że inni to robią lub dlatego, że widzisz rosnące ceny. Zanim zdecydujesz się kupić lub sprzedać jakąkolwiek kryptowalutę, dokonaj własnego researchu i dowiedz się jak najwięcej o projekcie, jego technologii, zespole, partnerach, konkurencji, planach rozwoju i ryzykach. Sprawdź również opinie innych użytkowników i ekspertów oraz analizuj trendy rynkowe i wskaźniki techniczne.

Zdywersyfikuj swój portfel – rozdziel swój kapitał na różne aktywa o różnych cechach i celach. Dzięki temu zmniejszysz narażenie na straty, jeśli jeden z twoich aktywów spadnie znacząco lub zniknie z rynku. Zdywersyfikuj swój portfel zarówno wewnątrz rynku kryptowalut, jak i poza nim. Wewnątrz rynku kryptowalut możesz inwestować w różne kategorie aktywów, takie jak bitcoin, ether i altcoiny (w tym stablecoiny, projekty DeFi, NFT, itd.).

Poza rynkiem kryptowalut możesz inwestować natomiast w różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, surowce, nieruchomości, czy też po prostu możesz przechowywać środki w gotówce.

Zaplanuj strategię – nie inwestuj na ślepo i nie podążaj za tłumem. Zaplanuj swoją strategię inwestycyjną i określ swoje cele, budżet, horyzont czasowy i tolerancję na ryzyko. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować w kryptowaluty i jak rozłożyć swój kapitał między różne instrumenty. Zdecyduj również, kiedy chcesz kupić lub sprzedać swoje aktywa i jakie warunki muszą być spełnione, aby to zrobić. Możesz ustalić konkretne ceny wejścia i wyjścia lub używać wskaźników technicznych lub fundamentalnych do podejmowania decyzji.

Zabezpiecz swoje aktywa – nie ryzykuj utraty swoich kryptowalut przez włamanie, kradzież, utratę hasła lub uszkodzenie sprzętu. Zabezpiecz swoje aktywa wybierając bezpieczny portfel kryptowalutowy.

Używaj silnych haseł i weryfikacji dwuetapowej – hasło to pierwsza linia obrony przed nieautoryzowanym dostępem do twojego portfela kryptowalutowego lub konta na giełdzie. Używaj silnych haseł, które zawierają co najmniej 12 znaków, w tym litery, cyfry i symbole. Nie używaj tego samego hasła do różnych usług i zmieniaj je regularnie. Używaj również weryfikacji dwuetapowej (2FA), która wymaga podania dodatkowego kodu wysłanego na twój telefon lub wygenerowanego przez aplikację taką jak Google Authenticator lub Authy.

Uważaj na oszustwa i phishing – oszustwa i phishing to techniki, które polegają na podszywaniu się pod zaufane źródła lub instytucje w celu wyłudzenia twoich danych lub środków. Uważaj na podejrzane wiadomości e-mail, SMS-y, linki, strony internetowe lub aplikacje, które proszą cię o podanie swojego hasła, klucza prywatnego, frazy odzyskiwania lub innych poufnych informacji. Nie klikaj w linki ani nie pobieraj plików z nieznanych źródeł. Sprawdzaj zawsze adresy URL i nadawców wiadomości. Nie ufaj ofertom, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe.

Śledź rynek i aktualizuj swoją strategię – rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i dynamiczny. Ceny kryptowalut mogą zmieniać się znacząco w krótkim czasie z powodu różnych czynników, takich jak podaż i popyt, wiadomości, regulacje, innowacje czy sentyment. Śledź rynek i aktualizuj swoją strategię inwestycyjną w zależności od sytuacji. Nie daj się ponieść emocjom i nie podejmuj pochopnych decyzji. Zachowaj spokój i racjonalność. Pamiętaj o celach i horyzoncie czasowym swojej inwestycji.

W co inwestować w czasie hossy?

Gdy hossa na rynku kryptowalut w końcu się pojawi – a pojawi się na pewno zgodnie z zasadą cykliczności rynków – rosnąć może tak naprawdę wszystko. Jest to niepowtarzalna okazja do osiągnięcia wysokich zysków, ale również wymaga odpowiedniej strategii i ostrożności. Nie wszystkie kryptowaluty zachowują się tak samo w czasie hossy i niektóre mogą być lepszymi inwestycjami niż inne. W co więc warto inwestować w czasie hossy?

 •       Kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej – kapitalizacja rynkowa to wartość wszystkich jednostek danej kryptowaluty pomnożona przez jej aktualną cenę. Kapitalizacja rynkowa odzwierciedla wielkość i popularność danej kryptowaluty na rynku. Kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej, takie jak BTC lub ETH, są uważane za bardziej stabilne, płynne i bezpieczne niż kryptowaluty o małej kapitalizacji rynkowej. Kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej często są liderami trendu rynkowego i mają silną pozycję konkurencyjną w swoich sektorach. Kryptowaluty o dużej kapitalizacji rynkowej mogą oferować niższe stopy zwrotu niż kryptowaluty o małej kapitalizacji rynkowej, ale również niosą mniejsze ryzyko strat lub zmienności. W czasie hossy na pewno będą rosły.
 •       Kryptowaluty o wysokim potencjale wzrostu – potencjał wzrostu to zdolność danej kryptowaluty do zwiększania swojej wartości w przyszłości. Kryptowaluty o wysokim potencjale wzrostu mogą oferować wysokie stopy zwrotu, ale również niosą większe ryzyko niepowodzenia lub utraty popularności. W czasie hossy będą to raczej mniejsze tokeny, na których łatwiej wywołać spekulacyjny rajd.
 •       Kryptowaluty o niskiej korelacji z bitcoinem – w kontekście rynku kryptowalut, korelacja pokazuje stopień zależności między cenami dwóch kryptowalut. Korelacja może być dodatnia (jeśli ceny obu kryptowalut poruszają się w tym samym kierunku), ujemna (jeśli ceny obu kryptowalut poruszają się w przeciwnych kierunkach) lub zerowa (jeśli ceny obu kryptowalut nie są ze sobą powiązane). Bitcoin jest największą i najbardziej wpływową kryptowalutą na rynku i często wpływa na ceny innych kryptowalut. Dlatego warto inwestować w kryptowaluty o niskiej korelacji z bitcoinem, czyli takie, które nie są silnie związane z jego ruchami cenowymi. Kryptowaluty o niskiej korelacji z BTC mogą oferować większą dywersyfikację portfela i lepszą ochronę przed ryzykiem rynkowym.
 •       Kryptowaluty jakościowe – jakość to miara oceniająca wartość i wiarygodność danej kryptowaluty. Jakość zależy od wielu czynników, takich jak technologia, zespół, społeczność, partnerstwa, rynek czy rynek docelowy. Kryptowaluty o wysokiej jakości to takie, które mają solidne podstawy, rozwiązywania na realne problemy, mają lojalnych i aktywnych użytkowników i deweloperów, współpracują z renomowanymi instytucjami i organizacjami, mają duży i rosnący rynek docelowy. Kryptowaluty o wysokiej jakości mogą oferować większą pewność i trwałość swojej wartości i popularności. Jest to koncepcja inwestowania stosowana między innymi na rynku akcji.

Oprócz samych tokenów, warto rozważyć również skorzystanie z innych instrumentów dostępnych na rynku cyfrowych aktywów, w tym pożyczkowych, czy funduszy ETF śledzących cenę konkretnych kryptowalut albo powiązanych z cyfrowymi aktywami spółek.

Strategie inwestycyjne podczas hossy na rynku kryptowalut

Gdy hossa zawitała już na rynek cyfrowych aktywów, może trwać przez wiele długich miesięcy. W trakcie jej trwania nie wiemy jednak czy nagle nie zamieni się w bessę, dlatego warto zastosować jedną z popularnych strategii inwestycyjnych w celu maksymalizacji zysków i ograniczenia potencjalnych strat. Wśród tych strategii znajduje się wspomniana wcześniej dywersyfikacja portfela, tak zwany HODL, strategia uśredniania kosztów zakupu (CDA) oraz trading krótkoterminowy.

Dywersyfikacja portfela 

Dywersyfikacja polega na rozłożeniu kapitału na różne kryptowaluty, aby zmniejszyć ryzyko związane z jedną konkretną. Dywersyfikacja pozwala również skorzystać z różnych możliwości wzrostu cen na rynku.

Przykładem dywersyfikacji jest inwestowanie w kryptowaluty reprezentujące różne sektory lub funkcje, takie jak Bitcoin (waluta cyfrowa), Ethereum (platforma smart kontraktów), Chainlink (sieć wyroczni cenowych) czy Polkadot (sieć interoperacyjna).

Długoterminowe trzymanie (HODL)

HODL polega na zakupie i przechowywaniu kryptowalut przez długi czas, niezależnie od zmian cen na rynku. Strategia ta zakłada, że cena kryptowaluty będzie rosła w dłuższej perspektywie czasowej i że ewentualne spadki cen będą tylko tymczasowe. Strategia ta sprawdza się nie tylko w hossie, ale również w czasach wydłużonej bessy.

Kup i zapomnij, czyli jedna z podstawowych strategii. Źródło: CoinMarketCap.com

Dollar Cost Averaging, czyli DCA

Przykładem długoterminowego trzymania jest kupowanie bitcoinów w stałych odstępach czasu i przechowywanie ich na bezpiecznym portfelu sprzętowym lub papierowym. Takie regularne zakupy w celu uśredniania kosztów transakcji określane są z angielskiego DCA od Dollar Cost Averaging.

Inwestor zakłada, że co miesiąc będzie kupował BTC za kwotę 1000 dolarów niezależnie od jego ceny oraz trendu rynkowego. W długim terminie zazwyczaj pozwala to osiągnąć pozytywne wyniki rynkowe lub znacznie ograniczyć potencjalne straty.

Kupując co miesiąc od 2017 roku bitcoina za 100 dolarów, wydałbyś na to około 7 tys. dol., zarobiłbyś natomiast 16 tys. dol., czyli ponad 124%. Źródło: dcabtc.com

Handel krótkoterminowy (trading) 

Trading polega na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w krótkich odstępach czasowych, aby zarabiać na różnicach cen. Strategia ta wymaga dużej wiedzy i doświadczenia na rynku, a także umiejętności analizy technicznej i fundamentalnej. Przykładem krótkoterminowego handlowania jest wykorzystywanie wskaźników trendu, wsparcia i oporu, średnich ruchomych czy oscylatorów do określania punktów wejścia i wyjścia z transakcji.

Trader otwiera pozycje z intencją zamknięcia ich nawet po kilku sekundach. Oczywiście trading może przybrać bardziej długoterminową formę, a pozycje mogą być prowadzone przez godziny, całe dnie lub nawet tygodnie.

Taka strategia mogłaby świetnie się sprawdzić na przykład w okresie konsolidacji BTC. Źródło: CoinMarketCap.com

Strategia to nie wszystko

Oprócz wyboru strategii inwestycyjnej, inwestorzy powinni również stosować się do następujących zasad:

Inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić – rynek kryptowalut jest bardzo ryzykowny i nie ma gwarancji zwrotu z inwestycji. Dlatego nie należy inwestować więcej niż kwoty, której utrata nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową lub emocjonalną.

Nie daj się ponieść emocjom – rynek kryptowalut jest bardzo podatny na wpływ emocji, takich jak chciwość, strach, panika czy euforia. Emocje te mogą prowadzić do podejmowania irracjonalnych decyzji, takich jak kupowanie na szczycie ceny lub sprzedawanie na dnie. Dlatego należy zachować spokój i racjonalność, a także ustalić z góry plan inwestycyjny i trzymać się go.

Pamiętaj o edukacji – rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i złożony, a także pełen fałszywych informacji, oszustw i manipulacji. Dlatego należy dokładnie badać i weryfikować źródła informacji, a także uczyć się o podstawach technologii, ekonomii i bezpieczeństwa kryptowalut.

Kiedy się skończy hossa?

Hossa na rynku kryptowalut nie trwa jednak wiecznie i prędzej czy później musi się skończyć. Koniec hossy oznacza przejście do bessy, czyli okresu spadku cen. Bessa może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym spadkiem zainteresowania rynkiem i jego mniejszą aktywnością. Bessa może trwać chwilę, ale rozciągać się też na długie miesiące, w zależności od siły i trwałości trendu spadkowego.

Rozpoznanie końca hossy na rynku kryptowalut nie jest łatwe i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, a także znajomości analizy, w tym on-chainowej. Nie ma jednego prostego wskaźnika lub sygnału, który by jednoznacznie wskazywał na koniec hossy, ale istnieją pewne symptomy i zjawiska, które mogą sugerować zbliżający się zwrot trendu.

Jeden z nich, to zmniejszenie się wolumenu. Wolumen handlowy to ilość kryptowalut, która jest kupowana i sprzedawana na rynku w danym czasie. Jest miarą aktywności i zainteresowania rynkiem. Podczas hossy wolumen handlu zwykle rośnie, co świadczy o wzroście popytu i zaufania do kryptowalut. Jednak gdy zaczyna maleć, może to oznaczać spadek popytu i zaufania do kryptowalut, co może zapowiadać koniec hossy.

Analiza on-chain gromadzi wiele danych o aktywności łańcucha. Te z wyprzedzeniem mogą pomóc określić zbliżający się koniec hossy. Źródło: Glassnode.com

Zwiększenie się zmienności cen jest kolejnym sygnałem. Pokazuje jak bardzo wartości wybranych kryptowalut zmieniają się w krótkich odstępach czasowych. Zmienność cen jest miarą ryzyka i niepewności na rynku. Miara ta nie jest jednak jednoznaczna, zmienność może być bowiem napędzana przez spekulację również w trakcie hossy.

Na rynku warto przyglądać się również temu jak zachowują się inwestorzy. Zmiana ich postawy jest często kształtowana przez emocje, takie jak wspomniane chciwość, strach, panika czy euforia. Podczas hossy zachowanie inwestorów zwykle jest pozytywne. Jednak gdy odruchy inwestorów zaczynają być negatywne i irracjonalne, może to oznaczać utratę zaufania i panikę na rynku, co może zapowiadać koniec hossy.

Gdy inwestorzy spodziewają się, że rynek będzie spadać często wycofują swoje środki z bezpiecznych portfeli na giełdy. W ten sposób chcą mieć możliwość szybkiej reakcji i sprzedaży, aby uniknąć straty, aby móc je ograniczyć.

Ważnym elementem identyfikacji potencjalnej bessy jest także śledzenie tego co dzieje się bezpośrednio na łańcuchu, czyli analiza on-chain. Serwisy takie jak Glassnode oferują szereg narzędzi on-chainowych pozwalających analizować sytuację na przykład w ramach sieci bloków Bitcoina i jej aktywności.

Podsumowanie

Hossa na rynku kryptowalut może być okazją do osiągnięcia znaczących zysków, ale również niesie ze sobą ryzyko strat lub utraty kontroli nad swoimi aktywami. Dlatego ważne jest, aby się odpowiednio do niej przygotować i podjąć niezbędne środki ostrożności. W tym artykule pokazaliśmy, jak identyfikować hossę, jak się do niej przygotować oraz po czym można określić, że może się wkrótce skończyć.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla ciebie pomocny i życzymy Ci powodzenia w Twoich inwestycjach kryptowalutowych!
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.