MFW ujawnia zamiary dotyczące kryptowalut

MFW ujawnia zamiary dotyczące kryptowalut

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Michał Misiura
MFW: regulacje dotyczące kryptowalut

MFW przedstawia plan działania w sprawie aktywów cyfrowych i odradza nadanie im statusu prawnego środka płatniczego.


Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) omówił sposób, w jaki kraje powinny traktować aktywa kryptograficzne. Już w pierwszym punkcie zastrzeżono, by nie nadawać kryptowalutom, takim jak bitcoin (BTC), statusu prawnego środka płatniczego.

Globalna instytucja finansowa powiedziała, że jej zarząd przeanalizował dokument „Elementy skutecznych zasad dotyczących aktywów kryptograficznych”, zawierający wytyczne dla krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Są tam wskazówki na temat “odpowiedniej reakcji politycznej” na aktywa kryptograficzne:

Wysiłki mające na celu wprowadzenie skutecznych polityk dotyczących aktywów kryptowalutowych stały się kluczowym priorytetem politycznym dla władz w obliczu niepowodzenia różnych giełd i innych podmiotów w ekosystemie kryptowalutowym, a także upadku niektórych aktywów kryptowalutowych. Bezczynność jest nie do utrzymania, ponieważ aktywa kryptowalutowe mogą nadal się rozwijać pomimo obecnego spowolnienia – napisano w dokumencie.

MFW stwierdził, że dyrektorzy zgodzili się ze stanowiskiem, że powszechne przyjęcie aktywów kryptograficznych może osłabić skuteczność polityki pieniężnej, obejść środki zarządzania przepływem kapitału i zaostrzyć ryzyko fiskalne:

Solidne polityki makroekonomiczne, w tym wiarygodne instytucje i ramy polityki pieniężnej, są wymogami pierwszego rzędu. (…) Powszechne przyjęcie kryptowalut mogłoby mieć również istotne konsekwencje dla międzynarodowego systemu walutowego w dłuższej perspektywie.

Z tego powodu aktywom kryptograficznym nie należy nadawać statusu oficjalnej waluty ani prawnego środka płatniczego.

Zalecenia MFW dotyczące kryptowalut

Inne zalecenia, które pojawiają się na liście MFW obejmowały m.in.:

  • ochronę przed nadmiernymi przepływami kapitału;
  • przyjęcie jednoznacznych przepisów podatkowych i praw dot. aktywów kryptograficznych;
  • opracowanie i egzekwowanie wymogów nadzorczych dla wszystkich uczestników rynku kryptograficznego.

Zdaniem MFW, kraje powinny ustanowić międzynarodowe porozumienie w celu wzmocnienia nadzoru i egzekwowania przepisów oraz ustanowić sposoby monitorowania wpływu kryptowalut na stabilność globalnego systemu monetarnego.

MFW: regulacje dotyczące kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.