Finney attack | Słownik | CrypS.

Finney attack

Finney attack –  atakujący tworzy blok z transakcją dla siebie i dokonuje fałszywej transakcji dla odbiorcy. Atakujący następnie sam przekazuje blok z transakcją po ucieczce z towarem.

Czym dokładnie jest Finney attack?

Finney attack jest odmianą ataku polegającego na podwójnym wydatkowaniu. Atakujący tworzy dwie transakcje – jedną uznającą (skierowaną na) ofiarę, a drugą (skierowaną na) uznającą siebie. Zatrzymując pierwszą transakcję i próbując wydobyć drugą w bloku. Kiedy uda się (może to potrwać), szybko dokonuje zakupu przy pierwszej transakcji, zdobywają zakupione towary, a następnie zwalnia wstępnie wydobyty blok. W ten sposób pierwsza transakcja zostanie unieważniona, nawet jeśli zostanie rozpropagowana przez całą sieć.