Za 20 lat nowe pokolenie może wpompować w rynek kryptowalut ponad 6 bilionów USD | Wiadomości | CrypS.

Za 20 lat nowe pokolenie może wpompować w rynek kryptowalut ponad 6 bilionów USD

Milenialsi i kryptowaluty

Matthew Sigel, dyrektor działu ds. aktywów cyfrowych w VanEck, jest zdania, że w ciągu najbliższych 20 lat pokolenia X i milenialsów mogą wprowadzić na rynek kryptowalut ponad 6 bilionów USD.


  • Matthew Sige z VanEck ma ciekawe przewidywania dot. kryptowalut
  • Jego zdaniem młodsze pokolenia odziedziczą 6 bln USD, które zainwestują w kryptowaluty

Matthew Sigel

Sigel zacytował badanie Bank of America Private Bank Study z 2024 roku. Z tego wynika, że ​​pokolenie X, milenialsi i przyszłe pokolenia mogą do 2045 r. odziedziczyć 84 biliony USD od seniorów i pokolenia wyżu demograficznego. Z tego (aż) 6 bilionów USD może wpłynąć na parkiet kryptowalut.

Jak to możliwe? Analiza zakłada, że amerykańscy inwestorzy w wieku 21–43 lat muszą odziedziczyć biliony USD od boomerów i stale przeznaczać kilkanaście proc. tej kwoty na inwestycje w cyfrowe aktywa. Młodzi inwestorzy musieliby inwestować ok. 300 miliardów USD rocznie przez następne 20 lat. Owe procenty też wynikają z badania i analiz.

Z nich wynika również, że 28% inwestorów w wieku 21–43 lat postrzega dziś kryptowaluty jako aktywa mające największy potencjał do wzrostu wartości. 31% młodych inwestorów stawia na nieruchomości, a 26% na private equity.

Czym dany inwestor jest starszy, tym patrzy na kryptowaluty z większą rezerwą. Tylko 4% inwestorów w wieku 44 lat i więcej stwierdziło, że te mają największy potencjał do wzrostu.

Zwykłe aktywa nie dadzą mi zarobić!

Bank of America zauważa wręcz fundamentalnie inne podejście do inwestowania u młodych inwestorów. Aż 72% przedstawicieli tej grupy uważa, że ​​nie mogą uzyskać tak dużych zysków, jakby chcieli, poprzez inwestowanie w akcje i obligacje. Z kolei tylko 28% inwestorów w wieku 44 lat i więcej zgodziło się z tą opinią.

Jak widać, młodsi traderzy wolą kryptowaluty i widzą ich większy potencjał.

Z badania wynika też, że młodsze osoby porównują kryptowaluty do złota. Jest to o tyle ciekawe, że oznaczałoby to, że millenialsi i ich młodsi koledzy postrzegają BTC jako zabezpieczenie przed kryzysem.

Jeżeli tak jest, założenie eksperta VanEck jest jak najbardziej zasadne. Młodsze pokolenia mogą przez najbliższe 20 lat ulokować na rynku cyfrowych aktywów spory kapitał.

Milenialsi i kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.