Vitalik Buterin: Abstrakcja kont odmieni system opłat w Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Vitalik Buterin: Abstrakcja kont odmieni system opłat w Ethereum

buterin

Podczas wydarzenia Ethereum Community Conference (EthCC), które odbyło się w Paryżu, współzałożyciel tego projektu – Vitalik Buterin – opowiedział o tym, czym jest abstrakcja kont i jak ewoluowała ta struktura technologiczna.  


 

Chodzi o funkcję, która ma na celu uczynienie systemu Ethereum bardziej elastycznym i łatwiejszym w użyciu. 

Czym jest abstrakcja kont? 

Powyższe rozwiązanie umożliwia użytkownikom definiowanie modelu bezpieczeństwa ich kont. Dzięki temu Ethereum staje się bardziej dostosowane do różnych przypadków użycia. Jak stwierdził Vitalik:

Jest to nowa idea umożliwienia sterowania kontami przez kod zamiast kluczy, ale tak naprawdę była ona obecna w Ethereum od samego początku.

Implementacja abstrakcji konta składa się z dwóch elementów – Konta Właścicieli Zewnętrznych (sterowana przez prywatne klucze) i Konta Kontraktów (zarządzane przez kod smart kontraktu). Użytkownicy blockchaina od dawna zastanawiali się nad tym, jak powinna przebiegać abstrakcja konta. Najczęstsze sugestie dotyczyły standaryzacji podpisów, użycia opcode “breakpoint”, czy ograniczenia dostępu podczas weryfikacji transakcji. Implementacja nie mogła jednak być szybko zastosowana, gdyż proces zmiany protokołu bazowego i skupienie na dostarczeniu dowodu udziału nastręcza trudności. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, gdyż w tym czasie został zaproponowany konkretny EIP właśnie w zakresie abstrakcji konta. 

EIP-4337 – nowa era abstrakcji konta

EIP-4337 to nowa aktualizacja do systemu Ethereum. Pozwoli ona użytkownikom tworzyć specjalne rodzaje portfeli kryptowalut, które działają samodzielnie i mogą być programowane za pomocą smart kontraktów. Dzięki temu, będą oni mogli łatwo odzyskać dostęp do swoich portfeli, zrealizować transakcje bez konieczności podpisywania ich, co zredukuje opłaty transakcyjne. Mogą również stworzyć portfele, które będą wymagały podpisów od kilku osób (nazywane portfelami wielopodpisowymi, Multisig) do wykonania transakcji. Według Buterina:

Aktualizacja może przyczynić się do większego zainteresowania i użytkowania branży Web3. Jedną z kluczowych właściwości, które chcemy, aby blockchainy posiadały, jest to, że dają ci pieniądze zanim się jeszcze zarejestrujesz. 

Przyszłość abstrakcji kont

Buterin podczas wydarzenia podkreślił, że rośnie chęć wprowadzenia części abstrakcji konta (jak ERC-4337) bezpośrednio do protokołu, co zwiększy jego wydajność i odporność na cenzurę. Jednocześnie zaznaczył, że poza samą implementacją ważne jest także zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy systemami dla użytkowników oraz integracji innowacji, takich jak biometryczne podpisy. Po latach współpracy z programistami i społecznością poczyniono znaczne postępy w tym skomplikowanym, ale fundamentalnym temacie. 

Co zmienią abstrakcje kont?

Protokoły takie jak INTU są alternatywą do sposobu, w jaki Ethereum zarządza kontami. Zamiast trzymać konta w jednym miejscu, INTU rozkłada je na wiele platform za pomocą specjalnych technik zabezpieczania informacji, tworząc coś, co nazywamy “rozdzielonymi zewnętrznymi kontami własnymi” (dEOAs).

To daje dodatkowe możliwości, takie jak udostępnianie konta innym osobom, tworzenie systemów, które wymagają więcej niż jednego podpisu do autoryzacji transakcji i łatwiejsze zarządzanie kluczami prywatnymi. To wszystko jest wykonywane bez konieczności zużywania dużej ilości gazu (czyli opłat za wykonanie operacji) – co z kolei jest potrzebne w systemach opartych na smart kontraktach.

Samo INTU podczas wydarzenia EthCC uruchomiło wersję testową skierowaną do publiczności. Ogólnie rzecz biorąc, rynek Ethereum rozwija się bardzo szybko, a jego kryptowaluta – ether – stanowi 19% całego sektora kryptowalut. Sam Buterin wielokrotnie podkreślał, że w branży niezwykle ważne jest bezpieczeństwo, które z wdrażaną implementacją z pewnością się zwiększy. Bez wątpienia usprawnienie działania jednego z najpopularniejszych blockchainów w branży jest ważnym wydarzeniem, które przyciągnie jeszcze więcej osób w tym kierunku.

buterinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.