Unia Europejska ogłasza nowe zasady dotyczące podatków od kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Unia Europejska ogłasza nowe zasady dotyczące podatków od kryptowalut

Kryptowaluty podatki Europa

Unia Europejska ogłosiła nowe zasady dot. rynku kryptowalut. Przepisy, które mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, zmuszają podmioty z tej branży do zgłaszania zasobów swoich klientów. Takie dane będą trafiały do organów podatkowych.


Nowe przepisy UE

Wspólnota europejska kontynuuje proces regulacji rynku kryptowalut. Tym razem chodzi o podatki. Nowe przepisy Unii Europejskiej umożliwiają bowiem organom podatkowym łatwiejsze otrzymywanie danych na temat kryptowalut posiadanych przez osoby fizyczne. Zostały już formalnie przyjęte przez ministrów finansów wspólnoty. Teraz zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po tym ostatnim.

Nowe regulacje zostały zaproponowane w zeszłym roku w celu zakończenia procederu przechowywania aktywów za granicą za pomocą kryptowalut i uzyskały jednomyślne poparcie państw członkowskich UE. Przepisy nie dotyczą tylko “zwykłych” kryptowalut, ale też stablecoinów, NFT czy zysków generowanych ze stake’owania cyfrowych aktywów.

Prawo, znane jako ósma dyrektywa o współpracy administracyjnej (DAC8), zmusza firmy z rynku kryptowalut do zgłaszania informacji o zasobach klientów, które będą automatycznie udostępniane organom podatkowym. W praktyce uniemożliwi to więc podatnikom ukrywanie dochodów, jakie są generowane z cyfrowych aktywów.

Kontynuacja regulacji rynku cyfrowych aktywów

Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za proponowanie nowych przepisów UE, stwierdziła we wtorek, że regulacje DAC8 uzupełniają niedawno ukończone przełomowe rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptowalutowych (MiCA) oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach rozporządzenia w sprawie transferu funduszy (TFR).

Dyrektywa poprawi zdolność państw członkowskich do wykrywania i zwalczania oszustw podatkowych, unikania i uchylania się od płacenia podatków, wymagając od wszystkich dostawców usług w zakresie kryptowalut z siedzibą w UE, niezależnie od ich wielkości, zgłaszania transakcji realizowanych przez klientów mających miejsce zamieszkania w UE

– dodała KE we wtorkowym oświadczeniu dot. nowego prawa.

Jak podają urzędnicy, zakres przepisów został rozszerzony w porównaniu z poprzednimi wersjami, tak aby miały one zastosowanie również do instytucji finansowych w odniesieniu do pieniądza elektronicznego i walut cyfrowych banku centralnego (CBDC).

Kryptowaluty podatkireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.