UKNF publikuje stanowisko ws. wydawania i obrotu kryptoaktywami | Wiadomości | CrypS.

UKNF publikuje stanowisko ws. wydawania i obrotu kryptoaktywami

Redaktor: Albert Czajkowski
komisja nadzoru finansowego Regulacje

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował ostateczną wersję stanowiska ws. wydawania i obrotu kryptoaktywami. W porównianiu z przedstawionym w lipcu projektem, wprowadzono w nim niewielkie korekty. Z dokumentu dowiadujemy się także jak obowiązujące prawo odnosi się do rynku kryptowalut.

We wstępie stanowiska czytamy, że powodem jego powstania jest chęć zmniejszenia niepewności regulacyjnej. Niemniej jest ono opatrzone formułką:

Opinie i poglądy prezentowane w niniejszym Stanowisku jedynie objaśniają ich rozumienie przez UKNF oraz nie mają wiążącego charakteru. Treści zawartych w Stanowisku nie należy traktować jako interpretacji Komisji, o której mowa w art. 11b ustawy o nadzorze na rynkiem finansowym.

Ponadto KNF nadal nie uważa się za organ odpowiedzialny za nadzór nad większą częścią rynku kryptoaktywów, a “ich prawna klasyfikacja leży we właściwości sądów powszechnych”.

Wprowadzone poprawki

Różnice pomiędzy ostateczną a pierwszą wersją stanowiska, którą opublikowano w połowie lipca, są niewielkie. Obejmują one w większości klasyfikację kryptoaktywów oraz opis wyszczególnionych kategorii. Korekty znalazły się również w praktycznych przykładach stosowania przepisów w odniesieniu do konkretnych sytuacji.

Do stanowiska dołączono także tabelkę, w której przedstawiono jak, zdaniem KNF-u, obowiązujące prawo odnosi się do kryptoaktywów.

Jak polskie prawo przekłada się na rynek kryptowalut?

Urząd nie zamierza regulować kryptoaktywów natywnych, czyli kryptowalut pozbawionych emitenta, takich jak bitcoin. Zaznacza jednak, że mogą dotyczyć ich przepisy związane np. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego wymaga jednak zezwolenia ze strony KNF-u. Emitentów tokenów w ramach ICO/ITO/STO/IEO/DAO, ale również DeFI obowiązują funkcjonujące już przepisy związane z ustawą o ofercie publicznej oraz działalnością przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Prowadzenie giełd kryptowalut lub platform służących do ich obrotu to “działalność podejmowana przez organizatora rynku regulowanego/ASO, która wpisuje się w przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Jak zdaniem KNF-u interpretować regulacje kryptowalut
Załącznik do Stanowiska UKNF ws. wydawania i obrotu kryptoaktywami
komisja nadzoru finansowegoreklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.