Rosyjskie banki chcą zakazać prywatnych portfeli | Wiadomości | CrypS.

Rosyjskie banki chcą zakazać prywatnych portfeli

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
rosja kryptowaluty

Stowarzyszenie Banków Rosji, organizacja pozarządowa reprezentująca interesy rosyjskiej społeczności bankowej i finansowej, podobno zasugerowała, aby ustawodawcy zakazali przechowywania kryptowalut poza portfelami na scentralizowanych giełdach.


Rosyjscy bankierzy chcą zdelegalizować bezpośrednie posiadanie kryptowalut

Rosyjska społeczność bankowa nie chce, aby użytkownicy posiadali własne kryptowaluty. Według poniedziałkowego raportu lokalnej agencji prasowej Izvestia, Stowarzyszenie Banków Rosji podobno zaproponowało ustawodawcom uznanie za przestępstwo posiadanie prywatnych krypto portfeli. Wszystko po to, aby złagodzić “poważne problemy” z odzyskiwaniem i konfiskatą cyfrowych aktywów od dłużników i przestępców. Agencja prasowa cytuje list, który według doniesień Stowarzyszenie wysłało do Banku Rosji, Ministerstwa Finansów i Federalnej Służby Monitoringu Finansowego Federacji Rosyjskiej.

Portfele typu “non-custodial” lub “self-custody” dają użytkownikom bezpośrednią i bezwzględną własność nad ich cyfrowymi aktywami. Jest to zupełne przeciwieństwo w stosunku do portfeli typu “custodial”, w których osobom trzecim, takim jak scentralizowane giełdy, powierzane jest przechowywanie kluczy prywatnych użytkownika. Jeśli są odpowiednio zabezpieczone, portfele self-custody uniemożliwiają przekazanie znajdujących się w nich kryptowalut komukolwiek poza ich właścicielem.

Według wiceprezesa stowarzyszenia bankowego Anatolija Kozlachkova, ramy regulacyjne opracowane wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych pierwotnie proponowały uznanie self-custody za przestępstwo. Jednak pomimo tego, że takie podejście wydawało się “bardziej logiczne”, Stowarzyszenie skłania się obecnie ku łagodniejszemu podejściu, które nie będzie karać za posiadanie kryptowalut w portfelach self-custody, ale za odmowę udostępnienia kluczy prywatnych uprawnionym organom. Jeśli dłużnik lub przestępca zostanie powiązany ze swoim portfelem self-custody, będzie miał wybór: albo wyda klucz prywatny, albo poniesie karę za ukrywanie majątku w postaci cyfrowych aktywów – czytamy w dokumencie.

Dwa różne podejścia

Rosja podobno chce stworzyć w swoich granicach gospodarkę kryptowalutową o “obiegu zamkniętym”, co według stowarzyszenia bankowego jest niemożliwe bez wprowadzenia odpowiedniego systemu zajmowania aktywów przechowywanych w portfelach self-custody. Obecnie w kraju analizowane są dwa przeciwstawne podejścia: jedno, którego liderem jest Bank Rosji, proponujące wprowadzenie całkowitego zakazu używania i wydobywania wszystkich kryptowalut, oraz drugie, preferowane przez Ministerstwo Finansów, które dąży do uregulowania kwestii kryptowalut w ramach istniejącego systemu finansowego.

Pomimo wielu wezwań do zakazania kryptowalut lub utrudnienia ich przyjęcia przez rosyjską społeczność bankową, rząd rosyjski wydaje się preferować bardziej wyważone podejście ministerstwa finansów i skłania się ku regulacji, a nie zakazowi tej klasy aktywów.

rosja kryptowalutyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.