Prywatne maile Gary'ego Genslera to klucz do rozwiązania sprawy przeciwko Coinbase | Wiadomości | CrypS.

Prywatne maile Gary’ego Genslera to klucz do rozwiązania sprawy przeciwko Coinbase

Gary Gensler

Giełda kryptowalut Coinbase chce w swoim sporze z SEC wykorzystać maile z prywatnej skrzynki Gary’ego Genslera.


  • Coinbase chce, by prywatne maile Genslera zostały upublicznione,
  • Zdaniem giełdy wiadomości zawierają informację dot. tego, co szef SEC naprawdę myśli o kryptowalutach.

Coinbase vs. SEC

Najpierw cofnijmy się do czerwca. Wtedy to giełda Coinbase, która toczy spór prawny z SEC, zażądała od Gary’ego Genslera przedłożenia w sądzie pewnych dokumentów, które według firmy są istotne dla sprawy.

Chodziło o dokumenty dotyczące kryptowalut powstałych w latach 2017-2024. Chodziło więc też o okres przed zaprzysiężeniem Genslera na przewodniczącego SEC (17 kwietnia 2021 r.).

W piśmie złożonym w środę do sędzi okręgowej USA Katherine Failli prawnik Coinbase wyjaśnił o jakie dokumenty chodzi.

Komunikaty Genslera dotyczące statusu regulacyjnego cyfrowych aktywów i giełd podczas jego kadencji jako przewodniczącego trafiają w sedno obrony Coinbase

– napisano w piśmie do Failli.

Chodzi więc o interpretacje dot. tego, czym są poszczególne kryptowaluty – papierami wartościowymi, czy może jednak towarami.

W piśmie z 28 czerwca wysłanym do sędzi SEC rzuciła nowe światło na sprawę. Coinbase chce poznać treść osobistych e-maili Genslera. Jak można wnioskować z jego wcześniejszych wystąpień publicznych (w okresie przed tym, jak został szefem SEC) mógł on określać kryptowaluty jako towary, a nie papiery wartościowe, co sugeruje teraz.

SEC nie zgodziła się na przedłożenie takich dowodów. Uznała to że “niewłaściwą ingerencję w życie prywatne funkcjonariusza publicznego”. Do tego maile mają nie mieć znaczenia w sprawie.

Czy maile nie mają znaczenia?

To ciekawa sprawa. Czy prywatne poglądy Genslera mają znaczenie w kwestii postępowania zarządzanej przez niego komisji.

Teoretycznie powinno liczyć się to, co mówi Gensler-urzędnik, a nie Gensler-osoba prywatna. Tyle że jednocześnie jeżeli te dwa stanowiska rozjeżdżają się, pokazałoby to pewną hipokryzję szefa SEC.

Giełda kryptowalut powołała się teraz również na sprawę Ripple.

Jak potwierdził sąd [w sprawie] Ripple, dokument lub komunikat nie muszą być publiczne, aby zapewnić wgląd w obiektywne zrozumienie przez opinię publiczną wymagań organów regulacyjnych: cała komunikacja personelu agencji z uczestnikami rynku i korespondencja między agencjami są „istotne z punktu widzenia obrony”

– dodało Coinbase.

Ostatnio mówi się już o pozbawieniu Genslera stanowiska. Jeżeli wybory w USA wygra Donald Trump, następcą szefa SEC zostałby Dan Gallagher, obecnie główny radca prawny Robinhooda i były komisarz w wyżej wspomnianej intytucji.

Gary Genslerreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.