Paragwaj głosuje za odrzuceniem ustawy regulującej kryptowaluty

Paragwaj głosuje za odrzuceniem ustawy regulującej kryptowaluty

Anna Sutowicz
Paragwaj przegłosował ustawę dotyczącą kryptowalut

Paragwaj głosuje za odrzuceniem ustawy regulującej kryptowaluty. Dokument pierwotnie przyjęty w lipcu, w sierpniu został zawetowany przez prezydenta Mario Abdo Beníteza. Następnie Senat odrzucił weto, a ustawa trafiła ponownie do Izby Reprezentantów.


Niższa izba Paragwaju nie przyjęła ram prawnych dotyczących kryptowalut. Ustawa zatytułowana: „Regulacja przemysłu i marketingu aktywów wirtualnych” miała na celu unormowanie komercjalizacji, pośrednictwa, wymiany, transferu, przechowywania i administrowania aktywami kryptowalutowymi. W szczególności ograniczyłaby stawki za energię elektryczną dla górnictwa, uznając je za działalność przemysłową.

Ustawa początkowo została przyjęta w lipcu tego roku. Prezydent Mario Abdo Benítez zawetował ją w sierpniu, odsyłając do parlamentu w celu wprowadzenia poprawek i ponownego głosowania. Wówczas senator Fernando Silva Facetti powiedział, że decyzja prezydenta zignorowała istnienie górnictwa kryptowalutowego, które obecnie funkcjonuje w cieniu przepisów. Początkiem października Senat odrzucił  prezydenckie weto.

Do odwrócenia weta prezydenta zabrakło 5 głosów

Na sesji z 5 grudnia członkowie legislatury dyskutowali o zaletach i wadach zachęcania górników kryptowalut do działania w kraju. Ostatecznie głosowali przeciwko poprawkom, które skutecznie odwróciłyby prezydenckie weto. Ustawa zdobyła tylko 36 głosów, a do jej przyjęcia konieczne było uzyskanie 41 głosów.

Branża kryptowalut znalazła się w konflikcie z lokalnym operatorem sieci Ande i niektórymi członkami parlamentu, którzy twierdzą, że infrastruktura nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiernym obciążeniem, a sektor górnictwa nie przynosi wielkich korzyści lokalnej gospodarce i społeczeństwu. W sierpniu Ande zwróciło się do rządu o zwiększenie taryfy za energię elektryczną dla górników aż o 60% w stosunku do stawki przemysłowej. Ustawa ograniczyłaby te podwyżki do 15%.

Paragwaj przegłosował ustawę dotyczącą kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.