MSC (Kanada) ostrzega przed potencjalnymi scamerami | Ostrzeżenie | CrypS.

MSC (Kanada) ostrzega przed potencjalnymi scamerami

Autor: Marek Lesiuk
Redaktor: Albert Czajkowski

ostrzeżenie kryptowaluty scam Zagrożenia

Komisja Papierów Wartościowych Manitoby (Manitoba Securities Commission), organ nadzoru finansowego kanadyjskiej prowincji o takiej samej nazwie, wydał ostrzeżenie przed dwoma podmiotami finansowymi, działającymi w branży kryptowalut, których działalność rodzi podejrzenia scamu.

Firmy JBCapitals, zarejestrowana w Szwajcarii oraz Bułgarii, oraz Halifax & Associates, rzekomo podmiot duński, zwróciły uwagę urzędu zestawem charaktertystycznych zachowań.

Obydwie te firmy oferują swoim klientom warunki do inwestowania, które wydają się zbyt korzystne, by mogły być prawdziwe. Proponują one bardzo wysokie stopy zwrotu w bardzo szybkim czasie, i podobno zupełnie bez ryzyka po stronie klienta. Ponadto, ich twierdzenia o tym, że mają za sobą dłuższą działalność na rynku, wydają się być, wedle źródeł zbliżonych do organu, bezpodstawne – ich faktyczna historia ma być krótsza niż rok.

Dodatkowo, na pierwszą z wymienionych instytucji wpłynęły liczne skargi ze strony mieszkańców prowincji. Nie jest to także pierwszy raz, kiedy przyciąga ona uwagę organów kontrolnych. Hiszpańska Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) także wydała już wcześniej ostrzeżenie przedtą firmą.

ostrzeżenie kryptowaluty scamreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.