Obecny rynek krypto bardzo różni się od tego 5 lat temu. Vitalik Buterin wskazuje różnice | Wiadomości | CrypS.

Obecny rynek krypto bardzo różni się od tego 5 lat temu. Vitalik Buterin wskazuje różnice

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin porównuje obecny rynek kryptowalut z tym sprzed 5 lat, podkreślając znaczące zmiany w kulturze i technologii blockchain. Kluczowe różnice dotyczą ewolucji idealistycznych wizji oraz ich praktycznych wdrożeń w dzisiejszym świecie.


  • W ciągu ostatnich pięciu lat rynek kryptowalut przeszedł znaczące przemiany,
  • Współzałożyciel Ethereum, zwraca uwagę na kluczowe różnice między obecnym stanem rynku a tym sprzed pięciu lat,
  • Vitalik Buterin wskazuje na znaczny postęp w realizacji zakładanych wizji. 

Idealistyczne wizje vs. praktyczne wdrożenia

Vitalik Buterin zauważa, że choć rewolucyjne wizje blockchaina, które dominowały pięć lat temu, nadal są żywe, ich praktyczne wdrożenia stały się bardziej widoczne i realne.

Joe Weisenthal zauważył zmianę w kulturze kryptowalut, gdzie obecnie więcej uwagi poświęca się komercyjnym aspektom i rozrywce. 

Współzałożyciel Ethereum zaznaczył jednak, że wiele z tych idealistycznych koncepcji znalazło swoje miejsce w rzeczywistych projektach. Dla przykładu Farcaster i Lens skupiają się na tworzeniu zdecentralizowanych sieci społecznościowych, które promują demokrację cyfrową.

Tym samym użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi, a internet staje się bardziej dostępny i sprawiedliwy.

Rosyjsko-kanadyjski programista zwrócił uwagę również na mechanizmy finansowania oparte na zasadach uniwersalnego dochodu podstawowego (UBI) i świadczeń zbiorowych, które wspierają sprawiedliwą dystrybucję zasobów.

Dzięki temu powstają zachęty do realizacji znaczących projektów, które mogą przynieść korzyści całej społeczności.

Prywatność i decentralizacja

Podstawowe zasady technologii blockchain, takie jak prywatność, decentralizacja i kreatywne modele finansowania, nadal napędzają postęp w branży. Wdrożenia głosowania opartego na wiedzy zerowej zwiększają prywatność i bezpieczeństwo, jednocześnie promując zaufanie do systemu demokratycznego.

Z kolei społeczność kryptowalut jest wciąż zaangażowana w wykorzystywanie technologii blockchain do szerszych korzyści społecznych i technologicznych. Podstawowy cel, jakim jest budowa zdecentralizowanego, sprawiedliwego i otwartego Internetu, pozostaje niezmienny.

Dzięki ciągłemu rozwojowi, wizje te stają się coraz bardziej realne!

Vitalik Buterinreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.