Nowe prawo w USA zachęci kolejne instytucje do wejścia na rynek bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Nowe prawo w USA zachęci kolejne instytucje do wejścia na rynek bitcoina

Filip Dzięciołowski

Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej zatwierdziła wczoraj nową formę rozliczania wartości godziwej posiadanych kryptowalut przez spółki publiczne. Nowelizacja tych zasad spotkała się ze sporym entuzjazmem ze strony społeczności cyfrowych aktywów. Stanowi to bowiem zachętę dla kolejnych instytucji, by wejść na rynek BTC.


Wartość godziwa w świetle prawa rachunkowego Stanów Zjednoczonych odnosi się do szacunkowej ceny składnika określonych aktywów, która ma za zadanie uwzględniać aktualną wartość rynkową oraz inne decydujące elementy związane z danym dobrem.

Nowe prawo rachunkowe to ukłon w stronę inwestorów BTC

Najnowsza aktualizacja zasad dotyczących tego procesu, którą w dniu 6 września jednogłośnie przegłosowała Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), wchodzi w życiu już od 2025 roku. Oznacza to w praktyce, że spółki inwestujące w cyfrowe aktywa, takie jak bitcoin czy ether, będą zobowiązane do uwzględniania w swoich raportach posiadanych zasobów właśnie według „wartości godziwej”. Stanowi to sporą różnicę dla tego typu spółek w stosunku do obecnej praktyki. Wcześniej wiele podmiotów negatywnie odnosiło się do tej kwestii zarzucając systemowi podatkowemu w USA brak elastyczności.

Aktualny stan prawny narzuca na inwestorów instytucjonalnych obowiązek utrzymywania w swoich bilansach odpisów z tytułu utraty wartości kryptowalut, nawet po odzyskaniu wartości przez zasób cyfrowy.

Nowe standardy księgowania przełożą się na zmienność zysków spółek posiadających ekspozycję na kryptowaluty, jednakże otrzymają one także możliwość zgłaszania zysków finansowych, gdy kursy posiadanych przez cyfrowych aktywów zaczną rosnąć. W rezultacie takie podmioty mają pełne prawo rozpocząć rozliczanie swoich kryptowalut według wartości godziwej.

Zapewnia to w praktyce inwestorom o wiele bardziej przejrzysty oraz klarowny obraz sytuacji finansowej ich spółki w odniesieniu do posiadanych przez nią cyfrowych zasobów. To jest dla nich solidne wsparcie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę dużą zmienność i wahania kursów wielu kryptowalut.

Taki stan rzeczy znacznie ułatwi składanie sprawozdań podatkowych przez takie firmy, jak Tesla, SpaceX czy MicroStrategy. Założyciel tego ostatniego – Michael Saylor – nie ukrywa swojego zadowolenia z tej zmiany i wskazuje na pozytywne skutki jej wprowadzenia:

Rachunkowość wartości godziwej zbliża się do bitcoina. To uaktualnienie do zasad rachunkowości FASB eliminuje główną przeszkodę w przyjęciu przez przedsiębiorstwa dolarów BTC jako aktywów skarbowych

– komentuje przedsiębiorca.

Czy teraz więcej korporacji zacznie inwestować w kryptowaluty?

Jak wspomniano wyżej, rynek kryptowalut z zadowoleniem komentuje aktualizację przepisów rachunkowych w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób na X (ex. Twitter) wskazuje na to, że nowy system stanowi kuszącą zachętę dla kolejnych instytucji, by wejść do tego sektora. Wiadomym jest również, że to właśnie inwestorzy instytucjonalni stanowią ten ważny element układanki, który rozpocznie nową hossę BTC i początek kolejnego rajdu cenowego tego aktywa oraz pozostałych kryptowalut.
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.