Kto stracił na spadku bitcoina? Analiza poprzednich cykli napawa inwestorów optymizmem | Wiadomości | CrypS.

Kto stracił na spadku bitcoina? Analiza poprzednich cykli napawa inwestorów optymizmem

bitcoin bull

Zmiany cen bitcoina w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestorów. Czy jest to zapowiedź kolejnego rynku niedźwiedzia, a może kontynuacja cyklu wzrostu?


  • Krótkoterminowi posiadacze bitcoina ponieśli największe straty, sprzedając prawie 186 945 BTC,
  • Długoterminowi inwestorzy zachowali większą stabilność, tracąc jedynie nieco ponad 61 BTC.

Różnice w postawie inwestorów

W ciągu ostatniego tygodnia zmienność cen bitcoina wyraźnie ukazała różnice w reakcjach krótkoterminowych i długoterminowych posiadaczy. Krótkoterminowi inwestorzy, motywowani szybkim zyskiem, sprzedali aż 186 945 BTC, co skutkowało znacznymi stratami.

W przeciwieństwie do nich, długoterminowi posiadacze największej kryptowaluty wykazali się znacznie większą cierpliwością i stabilnością, tracąc jedynie 61 BTC. Takie zachowanie może sugerować, że długoterminowi inwestorzy są bardziej odporni na krótkoterminowe wahania cen.

Historyczne wzorce cykli bitcoina

Analiza historycznych cykli bitcoina pokazuje, iż obecne ruchy cen są zgodne ze wcześniejszymi wzorcami.

Od najniższego poziomu cyklu po upadku FTX, kiedy cena BTC wynosiła około 15 500 dol., bitcoin wzrósł o około 250%. To przypomina wzrosty z cykli 2015–2018 oraz 2018–2022, kiedy to BTC podniósł swoją wartość o odpowiednio o 234% i 240%. 

Warto zauważyć, że po takich wzrostach często następowała stagnacja, by później rozpocząć kolejny znaczący ruch wzrostowy w czwartym kwartale. Obecne wyniki bitcoina po halvingu również wskazują na podobny trend, gdzie w pierwszych trzech do sześciu miesięcy po podzieleniu nagrody blokowej BTC często zmagał się z trudnościami. 

Mimo niedawnych korekt, trajektoria największej z kryptowalut nadal pozostaje zgodna z poprzednimi cyklami, co sugeruje, iż obecne ruchy rynkowe są typowe dla tego cyfrowego aktywa.

Aktualne zmiany cen bitcoina, mimo ich dramatyczności, wpisują się w długoterminowe wzorce historyczne. Krótkoterminowi posiadacze mogą odczuwać większy niepokój i skłonność do sprzedaży podczas wahań cen, w trakcie gdy długoterminowi inwestorzy wykazują większą stabilność i odporność na te zmiany.

W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTC spadł w okolice 53 tys. dol. Obecnie kryptowaluta ta handluje w pobliżu 56,6 tys. dol. W zakresie 7-dniowym potaniała ona o ponad 7%.

BTC
Wykres BTC/USDT. Źródło: tradingview.com
bitcoin bullreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.