Kongres USA przedstawi nowy projekt ustawy o stablecoinach | Wiadomości | CrypS.

Kongres USA przedstawi nowy projekt ustawy o stablecoinach

W Kongresie USA przygotowano nowy projekt ustawy regulującej rynek stablecoinów w Stanach Zjednoczonych. Dokument został opublikowany w repozytorium Izby Reprezentantów na kilka dni przed zaplanowanym na 19 kwietnia posiedzeniem w tej sprawie. Projekt powierza Rezerwie Federalnej kontrolę nad niebankowymi emitentami stablecoinów, takimi jak np. firmy Tether i Circle.


 Ustawa o stablecoinach

Zgodnie z dokumentem ubezpieczone instytucje depozytowe, które chcą emitować stablecoiny, podlegałyby odpowiedniemu nadzorowi federalnej agencji bankowej. Z kolei instytucje niebankowe podlegałyby nadzorowi Rezerwy Federalnej. Brak rejestracji emitentów u tych organów ma skutkować karą do pięciu lat więzienia i grzywną w wysokości 1 miliona dolarów. Emitenci spoza Stanów Zjednoczonych także mieliby ubiegać się o tę rejestrację, aby prowadzić działalność w USA.

Jak zaś będzie wyglądała procedura rejestracji? Analizowana będzie zdolność wnioskodawcy do utrzymywania rezerw zabezpieczających stablecoiny. Jako rezerwy zabezpieczające są rozumiane dolary amerykańskie czy bony skarbowe o terminie zapadalności do 90 dni. Ponadto emitenci muszą wykazać się wiedzą techniczną i procedurą zarządzania projektem, a także przedstawić korzyści płynące z oferowania swoich stablecoinów (chodzi np. o pomoc tego typu produktów w tzw. włączeniu finansowym czy innowacje technologiczne).

Dodajmy, że częścią projektowanej ustawy jest również dwuletni zakaz wydawania stablecoinów, które nie mają oparcia w aktywach materialnych. Departament Skarbu USA przeprowadzi w tym czasie badanie dotyczące „endogennie zabezpieczonych coinów typu stablecoin”. Zgodnie z definicją, która jest zawarta w dokumencie, endogeniczny stablecoin „opiera się wyłącznie na wartości innego zasobu cyfrowego utworzonego lub utrzymywanego przez tego samego inicjatora w celu utrzymania stałej ceny”.

Projekt umożliwia ponadto rządowi USA ustanowienie standardów interoperacyjności między stablecoinami. Określa również, że Kongres i Biały Dom poprą działania Rezerwy Federalnej dotyczące emisji cyfrowego dolara. Przed tymi ostatnimi protestują niektórzy politycy.

Istnieje potrzeba regulacji rynku

W wątku na Twitterze dot. projektu ustawy dyrektor generalny Circle, Jeremy Allaire, napisał, że widzi “wyraźną potrzebę głębokiego, dwustronnego wsparcia” dla procesu powstania regulacji, które zapewniają “bezpieczne wydawanie, wspieranie i obsługę cyfrowych dolarów w Internecie”. Nie wiemy, co na ten temat myśli zarząd Tethera.
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.