KNF będzie regulować kryptowaluty - Cyfrowa Agenda Rozwoju | Wiadomości | CrypS.

KNF będzie regulować kryptowaluty – Cyfrowa Agenda Rozwoju

Michał Misiura
knf będzie regulować sektor kryptowalut

Urząd KNF wydał Cyfrową Agendę Rozwoju, w której planuje działania związane z nowymi technologiami, innowacjami i cyberbezpieczeństwem. Nadchodzą m.in. regulacje dla kryptowalut. 

W opublikowanej wczoraj (19.12.2019) Cyfrowej Agendzie Rozwoju (PDF), czytamy:

Planowane czynności mają być w zamierzeniu Urzędu KNF zestawem działań stanowiących reakcję organu nadzoru na nowe, najważniejsze w opinii Urzędu, zjawiska na rynku usług finansowych.

W pierwszym etapie odbędzie się to poprzez wydanie stanowisk nadzorczych wyjaśniających status prawny aspektów określonej działalności w świetle przepisów prawa.

Kolejny krok stanowić będą inicjatywy legislacyjne Urzędu w celu uregulowania obszarów, gdzie interwencja jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo obrotu i interes nieprofesjonalnych uczestników obrotu.

Program działań podzielono na cztery równorzędne kategorie, do których należą:

  1. „Nowe zjawiska na rynku finansowym” – to właśnie w tej grupie znalazły się kryptowaluty i blockchain. Dotyczy ona także crowdfundingu, robo-doradztwa oraz marketingu firm działających w branży. KNF planuje działania wyjaśniające i legislacyjne związane z wymienionymi obszarami. Możemy więc spodziewać się definicji i ram prawnych dla rynku kryptowalut.
  2. „Wspieranie Fintech” – KNF zapowiada wsparcie dla firm oraz instytucji wdrażających innowacje na rynku usług finansowym. Urząd będzie to robić m.in. dzięki programom takim jak Innovation Hub czy piaskownica wirtualna. Wsparcie ma dotyczyć także inicjatyw legislacyjnych, które pomogą we wprowadzaniu innowacji na rynek.
  3. „Cyberbezpieczeństwo” – w tej kategorii znalazły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji w sieci. KNF zamierza wprowadzić jednolity system oceny ryzyka i poziomu zabezpieczeń IT w firmach działających na rynku finansowym. Podkreślono też wagę działań edukacyjnych.
  4. „Elektroniczny Urząd” – KNF planuje stać się e-urzędem i wprowadzić nowe formy komunikacji oraz interaktywne rozwiązania. Ponadto zapowiada częściową automatyzację niektórych procesów i usprawnienie obiegu informacji. Digitalizacja korespondencji ma stać się faktem.

Ogłoszenie Agendy może mieć związek z nadchodzącą 5 dyrektywą unijną ws. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona określić m.in. zasady jakimi będzie kierować się sektor giełd kryptowalut, dla którego koniecznością stanie się weryfikacja klientów. Przy okazji uchwalania odpowiednich przepisów, poszczególne państwa członkowskie wprowadzą regulację dla cyfrowych środków. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie zgodnie z niedawnymi uchwałami, rynek kryptowalut zostanie w przyszłym roku otwarty dla banków.

knf będzie regulować sektor kryptowalut
reklama
reklama