Grayscale idzie za ciosem i wysyła nowe pismo do SEC | Wiadomości | CrypS.

Grayscale idzie za ciosem i wysyła nowe pismo do SEC

grayscale

Zeszłotygodniowe zwycięstwo firmy Grayscale Investments w sądzie nad SEC rozbudziło nadzieje rynku kryptowalut na powstanie ETF-a opartego na cenie spot bitcoina. Po tym, jak sędzia wydał werdykt na korzyść tego podmiotu, ten nie zamierza dłużej czekać i zwrócił się do regulatora celem ustalenia szczegółów powołania do życia docelowego funduszu.


Słynna firma zarządzająca cyfrowymi aktywami nie zamierza osiadać na laurach po tym, jak w dniu 29 sierpnia Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii poparł ją w konflikcie z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w kwestii przekształcenia jej funduszu inwestycyjnego Grayscale Bitcoin Trust na bitcoinowy ETF dla rynku spot. W związku z tym w dniu 5 września prawnicy Grayscale skierowali oficjalne pismo do dowodzonej przez Gary’ego Genslera Komisji. W wysłanym liście wzywa się regulatora do spotkania w celu ustalenia następnych kroków w sprawie konwersji GBTC na spotowy ETF.

Grayscale nie odpuszcza

Jak wiadomo, rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych od czerwca tego roku usilnie śledzi sytuację dotyczącą wyścigu o to, który zarządca aktywami otrzyma jako pierwszy historyczną zgodę na utworzenie ETF-a na cenę spot bitcoina. Zeszłotygodniowe zwycięstwo Grayscale tylko umocniło wiarę w to, że w końcu regulator zezwoli któremuś z podmiotów na powołanie do życia takowego instrumentu inwestycyjnego.

Równy tydzień po tym, jak Grayscale zatriumfowało w sądzie, firma postanowiła ponaglić SEC w kwestii rozpoczęcia konkretnych rozmów dot. dowiezienia tematu przekształcenia ich funduszu do końca. W wysłanym liście zaznaczono, że ich wniosek o konwersję funduszu oczekuje na rozpatrzenie prawie trzykrotnie dłużej niż określają to ustalone przez SEC przepisy.

Teraz, kiedy wypowiedział się Sąd Apelacyjny, SEC nie ma dostępnego uzasadnienia, które odróżniałoby ETP kontraktów futures na Bitcoin od ETP typu spot na Bitcoin, zgodnie z analizą prawną przyjętą wcześniej przez Komisję w związku z odrzucaniem ETP na rynku kasowym na bitcoina

– możemy przeczytać w treści wysłanego wczoraj listu.

Prawnicy Grayscale podkreślają również, że ​​SEC już dawno powinna zaakceptować to, że nie ma żadnych podstaw, by postrzegać GBTC w innych kategoriach niż ETF-y na kontrakty terminowe na bitcoina, które już wcześniej „Komisja zatwierdziła”.

Jak argumentuje firma, jeżeli naprawdę istniałby jakikolwiek odrębny powód do odrzucenia konwersji poza wymogiem ustawy o giełdzie, wobec którego reguły powstały, by „zapobiegać oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom”, sprawa byłaby oczywista.

Jesteśmy przekonani, że pojawiłby się on już w jednym z piętnastu zarządzeń Komisji, które odrzuciły zgłoszenia ETF-ów na cenę spot bitcoina nawet po rozpoczęciu handlu kontraktami terminowymi na bitcoina w ETP

– twierdzi Grayscale.

grayscalereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.