Firma stojąca za Zcash stanie się organizacją non-profit | Wiadomości | CrypS.

Firma stojąca za Zcash stanie się organizacją non-profit

Autor: Marek Lesiuk
Redaktor: Albert Czajkowski
zcash

Electric Coin Company, założona jako projekt mający na celu emisję i popularyzację zcash, kryptowaluty zorientowanej na ochronę prywatności użytkownika, zmieni formułę organizacyjną i przeobrazi się z przedsiębiorstwa w organizację non-profit.

Zmiany są skutkiem decyzji, podjętej w zeszłym miesiącu przez grono założycieli, którzy zdecydowali się przekazać swoje udziały w Electric Coin Company nowej organizacji, ktora nosić będzie miano Bootstrap Project. Nie oznacza to bynajmniej zaprzestania działalności ECC, która będzie kontynuowana pod nowym-starym zarządem.

“Nowym-starym” – bowiem Bootstrap Project zarządzany będzie przez grono tworzące radę nadzorczą ECC. Co prawda zaznaczono, że będzie to miało miejsce “przynajmniej na początku”, czyli nie wykluczając późniejszych zmian, jednak wydaje się dość naturalne, że do organów kierowniczych fundacji wejdą jej fundatorzy.

Pieniążki kto ma…

Powodów zmiany we wzniosłym kierunku non-profitu można dopatrywać się, jak to zwykle bywa, w kwestiach bardzo przyziemnych. Co prawda samo założenie, stojące za powstaniem Electric Coin Company, było w dużej mierze idealistyczne i brało sobie za cel przede wszystkim upowszechnienie ZEC jako antidotum na agresywne zapędy kontrolne wobec finansowej prywatności użytkowników. Cały projekt jednakże, mimo tego, miał na siebie także zarabiać.

Z tym zaś bywało różnie. ECC czerpało profity z działalności minerów zcash, inkasując 5 procent od ich zysków. Częstokroć jednak, pomimo wzrostu wartości samego tokena zcash, firma wydatki miała wyższe niż przychody, podpierając się przy tym donacjami od darczyńców i sympatyków projektu – i znaczenie tego źródła wraz z czasem rosło.

Na prywatność – zrzutka do kapelusza!

Nowa formuła oznaczać zatem może przeorientowanie się celem lepszego pozyskiwania donacji. Sama Electric Coin Company w toku zbliżającego się forku, utrzyma (a nawet zwiększy do 7%) swój procent od zysków minerskich. Przekierowane w celach non-profit mają być natomiast dotychczasowe profity założycieli, którzy również inkasowali swój udział, i to znacznie większy – w wymiarze 15 procent.

Dodatkową zaletą skupienia prac nad zcash pod szyldem organizacji non-profit mogą być kwestie fiskalno-prawne: zwolnienia podatkowe przysługujące takim instytucjom oraz rosnąca intensywność działań nadzorczych ze strony organów regulacyjnych w stosunku do biznesów kryptowalutowych (organy owe mają przy tym tendencję do skupiania swojej wrogości zwłaszcza na podmiotach zaangażowanych w projekty chroniące prywatność przed wścibstwem rzeczonych).

Hard fork “Canopy” planowany jest na listopad, i odbyć ma się wedle zasad zatwierdzony w głosowaniach przez społeczność użytkowników omawianej kryptowaluty w lutym tego roku.

zcashreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.