Escrow | Słownik | CrypS.

Escrow

Escrow – forma rachunku pośredniczącego należącego do trzeciej zaufanej strony, której celem jest zadbanie o przebieg transakcji zgodnie z zawartą umową.

Czym dokładnie jest escrow?

Rachunek Escrow wykorzystywany jest w związku z różnego rodzaju transakcjami handlowymi, znajduje zastosowanie głównie podczas transakcji odbywających się na odległość. Celem Escrow jest zwiększenie pewności dokonania transakcji między dwiema stronami, poprzez zagwarantowanie przez stronę trzecią nadzoru nad całą umową. 

Jak dokładnie funkcjonuje escrow?

  1. Dokonanie wspólnego wyboru powiernika – powinna to być osoba z nieposzlakowaną opinią i godna zaufania, zaakceptowana przez obie strony. 
  2. Zawarcie umowy – kupujący przekazuje środki na rachunek powierniczy lub wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
  3. Powiernik informuje sprzedawcę o zabezpieczeniu środków na rachunku, po czym ten wypełnia swoje zobowiązania. 
  4. Pieniądze są wypłacane sprzedawcy w transzach, zgodnie z postępem realizacji umowy lub jednorazowo po potwierdzeniu przez kupującego zgodności towaru z zamówieniem. 

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.