Escrow | Słownik | CrypS.

Escrow

Escrow – forma rachunku pośredniczącego należącego do trzeciej zaufanej strony, której celem jest zadbanie o przebieg transakcji zgodnie z zawartą umową.

Czym dokładnie jest escrow?

Rachunek Escrow wykorzystywany jest w związku z różnego rodzaju transakcjami handlowymi, znajduje zastosowanie głównie podczas transakcji odbywających się na odległość. Celem Escrow jest zwiększenie pewności dokonania transakcji między dwiema stronami, poprzez zagwarantowanie przez stronę trzecią nadzoru nad całą umową. 

Jak dokładnie funkcjonuje escrow?

  1. Dokonanie wspólnego wyboru powiernika – powinna to być osoba z nieposzlakowaną opinią i godna zaufania, zaakceptowana przez obie strony. 
  2. Zawarcie umowy – kupujący przekazuje środki na rachunek powierniczy lub wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
  3. Powiernik informuje sprzedawcę o zabezpieczeniu środków na rachunku, po czym ten wypełnia swoje zobowiązania. 
  4. Pieniądze są wypłacane sprzedawcy w transzach, zgodnie z postępem realizacji umowy lub jednorazowo po potwierdzeniu przez kupującego zgodności towaru z zamówieniem.