Byli dyrektorzy BitMEX zapłacą 30 mln USD kary | Wiadomości | CrypS.

Byli dyrektorzy BitMEX zapłacą 30 mln USD kary

Redaktor: Michał Misiura
cftc

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła, że sąd w Nowym Jorku wydał decyzję przeciwko wszystkim trzem współzałożycielom giełdy kryptowalut BitMEX, Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi.


Nakazano im zapłacić łączną karę grzywny w wysokości 30 mln USD (każdy z nich musi wyłożyć po 10 mln USD). Ponadto sąd zakazał wszystkim trzem dalszego naruszania ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC.

To kolejny przykład zdecydowanych działań podejmowanych przez CFTC, których celem jest dążenie do tego, aby platformy obrotu instrumentami pochodnymi od aktywów cyfrowych funkcjonowały zgodnie z ustawą o giełdach towarowych i naszymi regulacjamipowiedział przewodniczący CFTC Rostin Behnam. CFTC wystąpiła przeciwko BitMEX i jej trzem współzałożycielom w październiku 2020 roku z powodu prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych bez licencji.

Właściciele giełdy zawarli ugodę z CFTC

Giełda BitMEX należąca do trzech współzałożycieli oferujowała usługi handlowe mieszkańcom USA bez uzyskania zgody CFTC na prowadzenie działalności jako spółka DCM lub SEF. Ponadto firma bez rejestracji działała jako podmiot oferujący kontrakty terminowe i nie wdrożyła programu informacji o kliencie (CIP) oraz procedur KYC. Nie stosowała również środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.

BitMEX już wcześniej zawarł ugodę z amerykańskim regulatorem, płacąc karę pieniężną w wysokości 100 mln USD. Dodatkowo CFTC wniosła zarzuty przeciwko trzem współzałożycielom BitMEX i jednemu z jej pracowników za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i zmowę w celu popełnienia przestępstw. Wszyscy trzej współzałożyciele przyznali się do winy.

Hayes chce zgody na mieszkanie za granicą

Według dzisiejszych doniesień serwisu Bloomberg, przedstawiciele prawni Hayesa złożyli wniosek do sądu o zwolnienie warunkowe, bez aresztu domowego lub zamknięcia w zakładzie karnym. Powołują się przy tym na ugodę, jaką podpisał założyciel BitMEX. W jej efekcie, zgodnie z wytycznymi federalnymi, kara więzienia miałaby być skrócona do 6-12 miesięcy.

W obszernym wniosku, który zawierał zdjęcia i listy od wspierających go osób, w tym od matki, Hayes prosił o niestosowanie kary więzienia oraz udzielenie zgody na podróżowanie i mieszkanie za granicą.

cftcreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.