CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za styczeń 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za styczeń 2021

7 min
Mariusz Przepiórka

tłumaczenie raportu cryptocompare za styczeń 2021 Futures

Styczeń był miesiącem, w którym kapitalizacja rynkowa kryptowalut umacniała się niemal każdego dnia, a bitcoin osiągał kolejne rekordy ceny. Przełożyło się to także na rekordowe obroty giełd kryptowalut. O szczegółach informuje nas nowy raport autorstwa CryptoCompare. Prezentujemy jego tłumaczenie.

Kluczowe punkty

Wolumen obrotu na rynku transakcji spot i instrumentów pochodnych podwaja wartość – rekordowy wynik osiągnięto 11 stycznia

W styczniu wartość obrotu instrumentów pochodnych wzrosła o 101% i osiągnęła rekordowy poziom 2,89 bln USD. W styczniu wartość obrotów na 15 największych giełdach najwyższej kategorii wzrosła średnio o 151,6% w porównaniu z grudniem.

11 stycznia rynek spot ustanowił nowy dzienny rekord na poziomie 122,95 mld USD, czyli dwukrotnie więcej niż w grudniu (67,42 mld USD). Miało to miejsce podczas ostrej 25% korekty ceny bitcoina do 30 tys. USD po osiągnięciu najwyższego poziomu w historii. Tymczasem na rynkach instrumentów pochodnych odnotowano nowy dzienny rekord w wysokości 187,5 mld USD, który jest dwukrotnie wyższy od poprzedniego miesięcznego rekordu ustanowionego 26 listopada (93,42 mld USD).

CME ustanawia rekord pod względem miesięcznej liczby kontraktów futures i utrzymuje najwyższą kwotę otwartych kontraktów

Pod względem miesięcznego wolumenu, w styczniu zawarto około 285 000 kontraktów (wzrost o 18% od grudnia), co stanowi nowy miesięczny rekord. W ujęciu dolarowym, wolumeny BTC na giełdzie CME wzrosły o 108,6% do 50,1 mld USD. CME utrzymała również najwyższą kwotę otwartych kontraktów terminowych na BTC na poziomie 2,0 mld USD (wzrost o 53,2%), a drugie miejsce zajęła giełda OKEx z wynikiem na poziomie 1,6 mld USD (wzrost o 44,1%).

Binance na czele pod względem otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych

W styczniu giełda Binance mogła pochwalić się największą kwotą otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na poziomie 2,6 mld USD (wzrost o 53,7% w porównaniu z grudniem. Kolejne miejsca zajęły OKEx (2,5 mld USD, wzrost o 36,4%) i CME (2 mld USD, wzrost o 53,2%).

Giełdy najwyższej kategorii nadal zwiększają udział rynkowy w porównaniu z giełdami niższych kategorii

W styczniu giełdy najwyższej kategorii zwiększyły wolumen obrotu o 109,4% do poziomu 1,71 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły swój wolumen o 67,6%, do poziomu 596 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 74,2% rynku (w porównaniu z 69,7% w grudniu).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalut poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności, jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare - styczeń
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W styczniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 109,4% do poziomu 1,71 bln USD, a giełdy niższych kategorii zwiększyły swój wolumen o 67,6%, do poziomu 596 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 74,2% rynku (w porównaniu z 69,7% w grudniu).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare styczeń 2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare styczeń 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w styczniu przyćmiła poprzednie miesiące, co miało związek ze rekordowym wzrostem wartości bitcoina zbliżającym się do 42 000 USD. 11 stycznia osiągnięto rekordową dzienną wartość obrotów na poziomie 122,95 mld USD (najwyższy wynik w historii, dwukrotnie wyższy niż grudniowy rekord 67,42 mld USD). Doszło do tego w czasie 25% korekty wartości bitcoina do poziomu 30 000 USD.

Wcześniejszy dzienny rekord transakcji na rynku spot ustanowiono 13 marca 2020 roku (72,5 mld USD).

11 stycznia giełdy najwyższej kategorii zanotowały najwyższy w historii dzienny wynik na poziomie 91,51 mld USD. Poprzedni rekord był ustanowiony 17 grudnia i wynosił 51,2 mld USD.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat
Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat – CryptoCompare, styczeń 2021

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 96% ogólnego wolumenu wymiany w styczniu (w porównaniu z 92,12% w grudniu), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 4%.

W styczniu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 2,22 bln USD (wzrost o 107% w stosunku do grudnia), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 77,4 mld USD (spadek o 16% w porównaniu z grudniem).

Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W styczniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 151,6% w porównaniu z grudniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w styczniu była Binance (ocena A) z wynikiem 459,6 mld USD (wzrost o 109%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 191,7 mld USD (wzrost o 134%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 149,3 mld (wzrost o 113%).

Giełdy Coinbase (AA), Kraken (A) i Bitfinex (A) zanotowały odpowiednio wyniki 117,4 mld USD (wzrost o 157%), 56,3 mld USD (wzrost o 167%) i 47,8 mld USD (wzrost o 189%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w styczniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 65% obrotów (w porównaniu z 70% w grudniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana bitcoina na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana bitcoina na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w styczniu wzrosła o 18,7% do poziomu 7,9 mln BTC, a wymiana na USD wzrosła o 63,2% do poziomu 2,7 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 1,03 mln BTC (wzrost o 20,5%). Rynek EUR zwiększył się o 67%, natomiast rynek KRW wzrósł o 26%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w styczniu osiągnęły wielkość odpowiednio 253 227 BTC (wzrost o 111%) i 31 670 BTC (wzrost o 55%).

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w styczniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 57,4%, w porównaniu z 63% w grudniu. Para BTC/USD odpowiada obecnie za 20% rynku BTC, w porównaniu z 15,5% w grudniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w styczniu o 101% osiągając rekordowy poziom 2,89 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie prawie 55,3% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 54,8% w grudniu).

Historyczne miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w styczniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 890 mld USD (wzrost o 97% w porównaniu z grudniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (582 mld USD, wzrost o 102,2%), Huobi (499 mld USD, wzrost o 85,4%) i Bybit (318 mld USD, wzrost o 138,9%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach wyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu swój najwyższy wynik osiągnęła 11 stycznia (187,5 mld USD). Był to rekordowy wynik, który przebił poprzedni, osiągnięty 26 listopada (93,36 mld USD).

Otwarte pozycje

W styczniu giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 2,6 mld USD (wzrost o 53,7% w porównaniu z grudniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx (2,5 mld USD, wzrost o 36,4%) i CME (2,0 mld USD, wzrost o 53,2%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 1,4 mld USD (wzrost o 35%). Na drugim miejscu jest giełda Bybit z wynikiem 0,9 mld USD (wzrost o 24,4%).

Nierozliczone kontrakty pochodne bitcoina
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina

Binance przoduje również pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 675 mln USD (wzrost o 78,2%). Drugie miejsce zajmuje Bybit (381 mln USD, wzrost o 136,2%).

Nierozliczone kontrakty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Giełda CME ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (2,0 mld USD, wzrost o 53,2%). Drugie miejsce zajmuje giełda OKEx (1,6 mld USD, wzrost o 44,1%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

OKEx może pochwalić się największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (368 mln USD, wzrost o 43%), a drugie miejsce zajmuje Huobi (263 mln USD, wzrost o 44%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w grudniu osiągnęła najwyższy poziom 11 stycznia, kiedy to zawarto 27 690 kontraktów. Zbiegło się to z korektą wartości bitcoina po rekordowych wzrostach.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w styczniu zanotowano wzrost o 18% w porównaniu z grudniem (blisko 285 000 kontraktów).

Największe wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w styczniu spadła o 42,7% do poziomu 1700 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w styczniu osiągnięto 13 stycznia (485 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: luty 2020 – styczeń 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: luty 2020 – styczeń 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w styczniu, wyniki CME wzrosły o 108,6% do poziomu 50,1 mld USD.

Historyczne miesięczne wolumeny na platformie CME
Historyczne miesięczne wolumeny na platformie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wyniosła w styczniu 2,0 mld USD (wzrost o 53,2%).

Liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
tłumaczenie raportu cryptocompare za styczeń 2021
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.