AI w korporacjach to priorytet, ale za jaką cenę? | Wiadomości | CrypS.

AI w korporacjach to priorytet, ale za jaką cenę?

Sztuczna inteligencja korporacje

Aż 72% dyrektorów generalnych uważa generatywną sztuczną inteligencję za główny cel inwestycyjny, donosi KPMG.


Najnowszy raport od międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych wskazuje na to, że obecnie managerowie bardziej koncentrują się na przeznaczaniu środków na nowe technologie niż podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników.

Firmy wykazują ekscytację AI

Po tym, gdy ChatGPT zrobił furorę i przyczynił się do zwiększenia zainteresowania sztuczną inteligencją oraz jej wykorzystania, dyrektorzy generalni korporacji zaczęli dużo częściej patrzeć w jej kierunku. Z przeprowadzonych badań wynika, iż blisko 3/4 ankietowanych dyrektorów generalnych uważa, że inwestycje w generatywną sztuczną inteligencję są najwyższym priorytetem dla ich firm.

Jednocześnie statystyki te mogą budzić niepokój. Wszystko ze względu na to, iż aż 57% respondentów wskazało, że przeznacza więcej kapitału na zakup nowych technologii niż na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. W tej drugiej grupie było bowiem jedynie 43% osób biorących udział w ankiecie.

Nadzieje związane ze zwrotem z inwestycji

Patrząc na aktualny etap, na którym znajduje się AI, dyrektorzy generalni podawali dłuższe horyzonty czasowe przy ocenie zwrotu ze wspomnianych inwestycji. Zgodnie z doniesieniami od KPMG aż 23% prezesów spodziewa się pozytywnych wyników w ciągu najbliższych 1-3 lat. Przy modelowaniu 3-5 lat liczba ta wzrosła do 62%.

Obok te same osoby są jednak świadome zagrożeń wiążących się ze sztuczną inteligencją. Wskazały one bowiem na trzy główne obawy. Najczęściej wymieniane były przez nich wyzwania etyczne. Drugą istotną kwestię stanowiło cyberbezpieczeństwo związane z AI uznane za “miecz obosieczny”. Choć z jednej strony sztuczna inteligencja może pomagać w wykrywaniu złośliwych działań, cyberprzestępcy mogą wykorzystywać ją na różne sposoby.

Trzecim istotnym aspektem jest brak regulacji dotyczących generatywnego AI. Aż 81% dyrektorów generalnych biorących udział w badaniu stwierdziło, iż luka w jasnych zasadach i przepisach może utrudnić sukces ich firm. Obok 77% respondentów uznało, że stopień regulacji powinien odzwierciedlać zobowiązania klimatyczne.

Sztuczna inteligencja korporacjereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.