Wszystko wskazuje na to, że CFTC, a nie SEC będzie regulować kryptowaluty. Rostin Behnam komentuje | Wiadomości | CrypS.

Wszystko wskazuje na to, że CFTC, a nie SEC będzie regulować kryptowaluty. Rostin Behnam komentuje

Regulacje kryptowalut

Przewodniczący CFTC, Rostin Behnam, wyraził gotowość wspomnianej agencji do pełnienia funkcji głównego regulatora kryptowalut. Oznaczałoby to zmniejszenie roli SEC, jednak współpraca między agencjami pozostaje kluczowa.


  • Rostin Behnam uważa, że CFTC ma kompetencje i doświadczenie, by pozostać głównym regulatorem rynku kryptowalut,
  • Mimo chęci przejęcia tej roli, przewodniczący CFTC wskazuje na konieczność współpracy z SEC, by skutecznie zarządzać rynkiem cyfrowych aktywów,
  • Zdaniem Rostina Behnama zarówno bitcoin (BTC), jak i ether (ETH) to towary, a nie papiery wartościowe.

CFTC gotowe do przejęcia większej roli

Podczas przesłuchania przed komisją Senatu USA, które miało miejsce 10 lipca, przewodniczący CFTC, Rostin Behnam, wyraził otwartość na pełnienie roli głównego regulatora kryptowalut. 

Wnioski agencji dotyczące większych uprawnień regulacyjnych były głównym tematem spotkania. Senator Roger Marshall zasugerował, iż prostszym rozwiązaniem byłoby powierzenie tej funkcji CFTC z minimalnym zaangażowaniem SEC.

Rostin Behnam odpowiedział pozytywnie, podkreślając, że CFTC ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Zaznaczył jednak, iż przejęcie tej roli wymagałoby zmian w definicjach papierów wartościowych i towarów, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania rynku kryptowalut. 

Współpraca CFTC i SEC

Wcześniej podczas przesłuchania, Rostin Behnam podkreślił, że nie popiera tego, aby SEC samodzielnie decydowała, które aktywa podlegają jurysdykcji CFTC. Współpraca obu agencji w definiowaniu aktywów jest konieczna, szczególnie tych znajdujących się w “szarej strefie”, czyli takich, które nie są jednoznacznie klasyfikowane jako papiery wartościowe.

Roger Marshall zapytał również, czy CFTC obawia się pozwów sądowych wynikających ze sprzecznych oznaczeń aktywów.

Rostin Behnam przyznał, że takie ryzyko istnieje, ale zaznaczył, iż współpraca z SEC pomoże rozwiązywać nowe kwestie prawne. Potwierdził także, że system notowania kontraktów, który umożliwia szybką reakcję na rynku, jest kluczowy dla ograniczenia ryzyka inwestorów.

Rostin Behnam podkreślił, że CFTC potrzebuje znaczących funduszy, aby móc efektywnie regulować rynek kryptowalut. Na pierwszy rok wymaga 30 milionów dolarów, a na drugi co najmniej 50 milionów dolarów. Środki te przeznaczone będą na personel, administrację oraz IT, a opłaty użytkowników mają zrównoważyć wnioskowane fundusze.

Przewodniczący CFTC potwierdził także obawy senatora Cory’ego Bookera dotyczące pilności sprawy. Rostin Behnam stwierdził, że bez odpowiedniego autorytetu CFTC, oszustwa i manipulacje będą nadal dotykać obywateli USA

Regulacje kryptowalutreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.