Vitalik Buterin ostrzega przed rosnącymi opłatami Ethereum | Wiadomości | CrypS.

Vitalik Buterin ostrzega przed rosnącymi opłatami Ethereum

Zerelik Maciej
ethereum eth

Współzałożyciel Ethereum (ETH) Vitalik Buterin wezwał do zreformowania systemu opłat Ethereum, ostrzegając, że rosnące opłaty transakcyjne mogą osłabić bezpieczeństwo sieci.

Pomysł ten opiera się na dokumencie, który sugeruje, że coraz większa zależność górników od opłat transakcyjnych, może zachęcać ich do stosowania egoistycznych praktyk górniczych w celu uzyskania większych zysków, ryzykując tym samym zakłócenia w sposobie realizacji transakcji.


Buterin zabrał głos, ponieważ użytkownicy zaczęli zgłaszać, że opłaty transakcyjne w sieci ETH, wzrosły już do 100 gwei. Założyciel Mythos Capital, Ryan Adams tweetował dziś, że sieć Ethereum musi „znaleźć sposób na dopasowanie większej wartości w każdym bloku”.


Buterin opowiada się za wdrożeniem Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1599, w celu zreformowania opłat Ethereum. EIP polega na spalaniu opłat podstawowych, w celu zmniejszenia zależności górników od taryf transakcyjnych.

Vitalik wzywa do przyjęcia EIP-1559.

Buterin w swoim poście przytoczył dokument z 2016 roku, zatytułowany On the Instability of Bitcoin Without the Block Reward (Niestabilność Bitcoina bez nagrody blokowej), który został napisany przez czterech naukowców z Princeton University i przedstawia ryzyko związane z podwyższeniem opłat transakcyjnych.

W artykule tym starano się ostrzec przed kilkoma zagrożeniami dla wydajności i bezpieczeństwa Bitcoina (BTC), które mogą pojawić się, w miarę jak górnicy staną się coraz bardziej zależni od opłat transakcyjnych, ponieważ nagrody blokowe maleją wraz z upływem czasu.

Badacze twierdzą, że duża różnica w opłatach transakcyjnych może zachęcać do „samolubnych” praktyk górniczych w miarę zmniejszania się nagród blokowych. Górnicy mogą próbować rozwidlać „bogate” bloki, aby ukraść zawarte w nich nagrody.

Społeczność Ethereum jest ostrożna

EIP-1599 przewiduje zwiększenie całkowitej przepustowości sieci do 16 mln gazu, z obecnych 12,5 mln, przy czym opłaty bazowe mają wzrastać lub maleć, w zależności od tego, czy przepustowość jest wyższa lub niższa od docelowego poziomu 10 mln gazu. Górnicy zatrzymaliby jedynie napiwki płacone w celu ustalenia priorytetów transakcji, podczas gdy opłata podstawowa zostałaby spalona.

Społeczność Ethereum jest daleka od znalezienia konsensusu na poparcie EIP-1559. Założyciel Name Service – Nick Jonshon napisał na tweeterze:

„Wiem, że jestem trochę nieodpowiednią osobą w tej kwestii, ale czy nie martwi cię brak formalnej analizy, która pokazywałaby, że 1559 zachowuje się zgodnie z planem?”

Wyrażono również obawy co do możliwości manipulowania przez górników opłatami podstawowymi. Deweloper Fernando Nieto, skrytykował również cytowany przez Buterina dokument z 2016 roku, twierdząc, że jego założenia są błędne.

ethereum eth
reklama
reklama