Uniwersytet Cambridge rozpoczyna badania nad kryptowalutami we współpracy z MFW i BIS | Wiadomości | CrypS.

Uniwersytet Cambridge rozpoczyna badania nad kryptowalutami we współpracy z MFW i BIS

Zerelik Maciej
uniwersytet cambridge

Uniwersytet w Cambridge we współpracy z czołowymi instytucjami bankowymi i prywatnymi firmami rozpoczyna badania nad kryptowalutami.

Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), uruchomił inicjatywę badawczą, której celem jest lepsze poznanie szybko rozwijającej się branży cyfrowych aktywów.

Projekt, nazwany Cambridge Digital Assets Programme (CDAP), jest publiczno-prywatną współpracą 16 firm, w tym instytucji publicznych, takich jak Bank for International Settlements Innovation Hub i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inicjatywa obejmuje również banki takie jak Goldman Sachs, gigantów finansowych, jak Mastercard i Visa, jak również dużych dostawców ETFów, jak Invesco.

Do innych uczestników należą British International Investment, Dubai International Financial Center, Ernst & Young, Fidelity, brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnota Narodów i Rozwoju, Międzyamerykański Bank Rozwoju, London Stock Exchange Group, MSCI i Bank Światowy.

Możliwości i ryzyko kryptowalut

Główną misją CDAP jest umożliwienie opartego na dowodach dialogu publicznego na temat możliwości i ryzyka związanego z rosnącą adopcją kryptowalut. Program będzie koncentrował się na trzech głównych obszarach. Są to implikacje kryptowalut dla środowiska, infrastruktura i aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny, waluty cyfrowe banków centralnych, jak również kryptowaluty.

Zgodnie z zapowiedzią, program opiera się na dotychczasowej pracy CCAF w branży kryptowalut, w tym na rozwoju Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI). CBECI jest powszechnie uznawanym indeksem, który przedstawia procentowy rozkład wydobycia BTC na świecie w poszczególnych krajach.

Do innych osiągnięć CCAF w zakresie badań nad kryptowalutami należy seria Global Cryptoasset Benchmarking Study, zaprojektowana w celu uwzględnienia trendów w ekosystemie, informowania o regulacjach i dyskusjach politycznych i inne. Dyrektor wykonawczy CCAF Bryan Zhang powiedział:

Program Cambridge Digital Assets, który dziś uruchamiamy, ma na celu zaspokojenie powstałej potrzeby większej jasności poprzez dostarczenie opartych na danych spostrzeżeń dzięki wspólnym badaniom z udziałem interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego.

Według szefa CCAF ds. aktywów cyfrowych Michela Rauchsa, CDAP dostarczy decydentom obiektywnych analiz i empirycznych dowodów, które są im potrzebne do poruszania się w branży aktywów cyfrowych.

 

uniwersytet cambridge
reklama
reklama