Uniwersytet Cambridge rozpoczyna badania nad kryptowalutami we współpracy z MFW i BIS | Wiadomości | CrypS.

Uniwersytet Cambridge rozpoczyna badania nad kryptowalutami we współpracy z MFW i BIS

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
uniwersytet cambridge

Uniwersytet w Cambridge we współpracy z czołowymi instytucjami bankowymi i prywatnymi firmami rozpoczyna badania nad kryptowalutami.

Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), uruchomił inicjatywę badawczą, której celem jest lepsze poznanie szybko rozwijającej się branży cyfrowych aktywów.

Projekt, nazwany Cambridge Digital Assets Programme (CDAP), jest publiczno-prywatną współpracą 16 firm, w tym instytucji publicznych, takich jak Bank for International Settlements Innovation Hub i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Inicjatywa obejmuje również banki takie jak Goldman Sachs, gigantów finansowych, jak Mastercard i Visa, jak również dużych dostawców ETFów, jak Invesco.

Do innych uczestników należą British International Investment, Dubai International Financial Center, Ernst & Young, Fidelity, brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnota Narodów i Rozwoju, Międzyamerykański Bank Rozwoju, London Stock Exchange Group, MSCI i Bank Światowy.

Możliwości i ryzyko kryptowalut

Główną misją CDAP jest umożliwienie opartego na dowodach dialogu publicznego na temat możliwości i ryzyka związanego z rosnącą adopcją kryptowalut. Program będzie koncentrował się na trzech głównych obszarach. Są to implikacje kryptowalut dla środowiska, infrastruktura i aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny, waluty cyfrowe banków centralnych, jak również kryptowaluty.

Zgodnie z zapowiedzią, program opiera się na dotychczasowej pracy CCAF w branży kryptowalut, w tym na rozwoju Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI). CBECI jest powszechnie uznawanym indeksem, który przedstawia procentowy rozkład wydobycia BTC na świecie w poszczególnych krajach.

Do innych osiągnięć CCAF w zakresie badań nad kryptowalutami należy seria Global Cryptoasset Benchmarking Study, zaprojektowana w celu uwzględnienia trendów w ekosystemie, informowania o regulacjach i dyskusjach politycznych i inne. Dyrektor wykonawczy CCAF Bryan Zhang powiedział:

Program Cambridge Digital Assets, który dziś uruchamiamy, ma na celu zaspokojenie powstałej potrzeby większej jasności poprzez dostarczenie opartych na danych spostrzeżeń dzięki wspólnym badaniom z udziałem interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego.

Według szefa CCAF ds. aktywów cyfrowych Michela Rauchsa, CDAP dostarczy decydentom obiektywnych analiz i empirycznych dowodów, które są im potrzebne do poruszania się w branży aktywów cyfrowych.

 

uniwersytet cambridgereklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.