Unia Europejska ogłasza nowe przepisy dot. giełd kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Unia Europejska ogłasza nowe przepisy dot. giełd kryptowalut

Unia Europejska

Od 30 grudnia giełdy kryptowalut w Unii Europejskiej będą musiały dostosować się do nowych, zaostrzonych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Dowiedz się, jakie zmiany przyniosą nowe regulacje i jakie będą ich długoterminowe korzyści.


  • Nowe przepisy UE zaostrzają środki AML/CFT dla giełd kryptowalut, wchodząc w życie 30 grudnia br.,
  • Giełdy będą miały dwumiesięczny okres buforowy na dostosowanie się do wymogów, z potencjalnymi korzyściami długoterminowymi.

Nowe przepisy UE dotyczące giełd kryptowalut

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy mające na celu zaostrzenie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w sektorze kryptowalut. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłosił, że od 30 grudnia giełdy kryptowalut będą zobowiązane do przestrzegania wytycznych Travel Rule.

Nowe regulacje nakładają obowiązek raportowania informacji o transferach środków pieniężnych i aktywów kryptograficznych, przekraczających określony próg, co stanowi istotny krok w walce z przestępczością finansową.

Zmiany w praktykach giełd kryptowalut

Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług płatniczych (PSP), pośredniczący PSP, podmioty świadczące usługi płatnicze (CASP) oraz pośredniczący CASP będą musieli dostosować swoje działania do nowych wytycznych. 

Przepisy wymagają m.in. zbierania informacji o użytkownikach, sprawdzania powiązań transakcji z zakupami usług oraz wykrywania przelewów mogących mieć związek z działalnością przestępczą.

Dodatkowo, giełdy i pośrednicy będą musieli opracować politykę dotyczącą wielokrotnych transakcji i przelewów transgranicznych.

Po wejściu w życie przepisów, giełdy kryptowalut będą miały 2-miesięczny okres buforowy na zadeklarowanie przestrzegania nowych wymogów. W tym czasie, właściwe organy będą musiały poinformować, czy dostosowują się do wytycznych EUNB.

Długoterminowe korzyści

Chociaż nowe przepisy mogą początkowo stanowić obciążenie finansowe dla giełd kryptowalut i dostawców usług, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przewiduje, że korzyści płynące z ich wprowadzenia przewyższą potencjalne koszty

Wprowadzenie wytycznych Travel Rule ma na celu zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do stabilności i bezpieczeństwa rynku kryptowalut.

W odpowiedzi na zaostrzenie przepisów, niektóre protokoły kryptowalutowe podejmują proaktywne działania w celu zapewnienia zgodności z nowymi wytycznymi.

Fundacja Cardano, we współpracy z Crypto Carbon Ratings Institute, opublikowała wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla sieci Cardano, które będą zgodne z przepisami MiCA w UE.

Raport podkreśla, iż projekt ten opiera się na bardziej energooszczędnym protokole konsensusu, zużywając znacznie mniej energii elektrycznej niż protokoły proof-of-work.

Unia Europejskareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.