Sprytny plan MicroStrategy. Firma chce pozyskać 500 mln USD na zakup BTC | Wiadomości | CrypS.

Sprytny plan MicroStrategy. Firma chce pozyskać 500 mln USD na zakup BTC

MicroStrategy

MicroStrategy, firma znana ze swojego zaangażowania w kryptowaluty, ogłosiła plany sprzedaży akcji o wartości 500 milionów dolarów. Celem jest zakup dodatkowych bitcoinów, co wzmacnia jej strategię użycia cyfrowego złota jako głównego aktywa rezerwowego.


  • MicroStrategy sprzeda akcje o wartości 500 milionów dolarów, aby zakupić więcej bitcoinów,
  • Firma wyemituje niezabezpieczone obligacje zamienne o terminie wykupu w 2032 roku.

Oferta prywatna obligacji zamiennych

MicroStrategy planuje zaoferować zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości 500 milionów dolarów, które mają zostać wykupione w 2032 roku. Oferta ta będzie skierowana do kwalifikujących się nabywców instytucjonalnych zgodnie z amerykańską zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. 

Obligacje te staną się niezabezpieczonymi, uprzywilejowanymi zobowiązaniami firmy i będą oprocentowane płatne co pół roku, począwszy od 15 grudnia 2024 roku. 

Strategiczne cele 

MicroStrategy zamierza przeznaczyć wpływy z tej emisji przede wszystkim na zakup dodatkowych bitcoinów oraz na ogólne cele korporacyjne.

Firma konsekwentnie dąży do wykorzystania BTC jako kluczowego aktywa rezerwowego, co jest zgodne z jej długoterminową strategią.

Przedsiębiorstwo to przewiduje również możliwość przyznania nabywcom obligacji opcji zakupu dodatkowych obligacji o wartości 75 milionów dolarów. Obligacje będą oferowane i sprzedawane kwalifikującym się nabywcom i nie mogą być sprzedawane na rynkach publicznych bez spełnienia określonych warunków prawnych.

Szczegóły emisji i regulacje

Stopa procentowa oraz inne warunki obligacji zostaną ustalone w momencie wyceny oferty.

Cena referencyjna użyta do obliczenia początkowej ceny konwersji obligacji będzie oparta na amerykańskiej złożonej średniej cenie ważonej wolumenem akcji zwykłych klasy A firmy MicroStrategy.

Obligacje te nie będą mogły być oficjalnie rejestrowane w SEC, co ogranicza ich obrót na rynkach publicznych. Jednakże, firma zakłada, że co najmniej 75 milionów dolarów w łącznej kwocie głównej obligacji pozostanie w obrocie.

W chwili pisania tego tekstu największa z kryptowalut doświadcza spadków z perspektywy dobowej. Obecnie handluje ona w okolicy 67,3 tys. dol. Od ATH cenowego z marca br. bitcoin oddalony jest o około 8,41%.

Obecnie MicroStrategy trzyma w swoim portfelu 214 400 monet BTC, co czyni tę firmę największym korporacyjnym posiadaczem czołowej kryptowaluty wśród spółek publicznych. 

MicroStrategyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.