Proces sądowy SBFa do powtórzenia? Ostatnia możliwa deska ratunku | Wiadomości | CrypS.

Proces sądowy SBFa do powtórzenia? Ostatnia możliwa deska ratunku

Sam Bankman-Fried

Były dyrektor generalny upadłej giełdy kryptowalut FTX wciąż walczy o swoją wolność. Niedawno amerykański sędzia Lewis A. Kaplan przychylił się do przedłużenie terminu składania wniosków poprocesowych w sprawie przeciwko wspomnianemu przedsiębiorcy.


Postanowienie sądowe z 18 listopada br. związane z Samem Bankmanem-Friedem wyznacza nowe terminy dla kolejnych etapów batalii prawnej.

Sprawa SBF-a nie jest jeszcze zamknięta

Zgodnie z zatwierdzoną notatką, wnioski obrony byłego dyrektora FTX, które początkowo miały zostać złożone 20 listopada, zostały przełożone na 1 grudnia br. Najnowsza decyzja sędziego przesuwa również termin odpowiedzi rządu na 22 grudnia, a następnie odpowiedź, jaką ma złożyć obrona SBF-a jest przeniesiona na 8 stycznia 2024 r.

Wprowadzona zmiana w harmonogramie ma dać obu stronom więcej czasu na przygotowanie swoich argumentów z uwagi na złożoność sprawy.

Należy przypomnieć, iż Sam Bankman-Fried stanął w obliczu poważnych konsekwencji prawnych po werdykcie ławy przysięgłych w sprawie wszystkich siedmiu zarzutów wydanym 3 listopada br. Dotyczyły one m.in. oszustw bankowych, a także oszustw związanych z papierami wartościowymi oraz praniem pieniędzy. Odegrał on również kluczową rolę w oszukaniu klientów swojej giełdy na kwotę około 8 miliardów dolarów.

Warto mieć na uwadze to, iż jednym z ważnych aspektów, jakie niesie ze sobą wniosek poprocesowy, jest możliwość podjęcia starań przez obrońców SBF-a o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mogą oni wskazać na “błędy” bądź nowe dowody. Inną możliwością jest także próba udowodnienia niewłaściwego postępowania ławy przysięgłych – chociażby powołując się na skorumpowanie pierwotnego procesu.

Cień nadziei na wolność dla byłego CEO FTX

Po wydaniu przychylnej decyzji dot. przedłużenie terminu składania wniosków poprocesowych obrona Sama Bankmana-Frieda może złożyć wniosek o wydanie wyroku uniewinniającego. Zakwestionowałby on wystarczający charakter dowodów przedstawionych przez prokuraturę, twierdząc, iż były one niewystarczające do uzasadnienia wyroku skazującego. W tego typu przypadkach, jeśli sędzia zgadza się z taką oceną, ma prawo uchylić decyzję ławy przysięgłych, zmieniając tym oto sposobem bieg sprawy.

Obrona SBF-a ma prawo również do opowiadania się za zmniejszeniem kary dla swojego klienta, opierając się na aspektach takich jak historia oskarżonego, charakter przestępstwa i inne elementy łagodzące. Te zaś mają znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie ostatecznych konsekwencji karnych dla skazanego.

Wnioski poprocesowe torują także drogę do apelacji. Co więcej, pozwalają one obronie na ponowną ocenę i udoskonalenie swojego podejścia prawnego na podstawie postępu procesu. 

Sam Bankman-Friedreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.