MiCA może utrudnić działanie stablecoinów  | Wiadomości | CrypS.

MiCA może utrudnić działanie stablecoinów 

Patryk Chodyniecki
euro

Prawodawstwo Unii Europejskiej w postaci ustawy MiCA może doprowadzić do ograniczenia działalności stablecoinów. Powyższy problem wynika z ustanowionych limitów transakcji. 


Chociaż MiCA została podpisana 31 maja, a jej celem była regulacja świata kryptowalut, to z czasem okazuje się, że nie jest to ustawa idealna. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni 

Z początku przepisy były pozytywnie odbierane przez wielu przedstawicieli branży krypto. Obecnym problemem okazał się artykuł dotyczący dziennego limitu transakcji prywatnych. Według treści – limit wynosi 200 milionów euro i dotyczy stablecoinów, takich jak Tether (USDT) i USD Coin (USDC) od firmy Circle. Chander Agnihotri i Rachel Cropper-Mawer, czyli znani prawnicy z kancelarii Clyde and Co, stwierdzili, że korzystanie z dużych stablecoinów może: 

Szybko zostać ograniczone i regulatorzy powinni ponownie rozważyć rozszerzenie codziennych limitów. 

Pamiętajmy o tym, że stablecoiny mają na celu odzwierciedlenie ceny walut fiducjarnych — głównie dolarów amerykańskich – i zostały wprowadzone jako rozwiązanie mające na celu ograniczenie zmienności cen kryptowalut, takich jak bitcoin. Chociaż do chwili obecnej cieszyły się one sporym zaufaniem w gronie regulatorów i społeczności kryptowalut, po upadku Terra UST w maju 2022 r. oraz krótkotrwałym odłączeniu USDC na skutek bankructwa Silicon Valley Bank na początku 2023 r., regulatorzy zmienili zdanie w tej kwestii. Powyższe wydarzenia sprawiły, że postanowiono uregulować również stablecoiny. 

Pozytywne aspekty MiCA 

Wspomniany wyżej prawnik – Agnihotri – wskazał, że na skutek potężnych kryzysów związanych ze stablecoinami, regulatorzy w jego opinii mają prawo do uregulowania tej części branży. Zauważa on także, że chociaż wspomniany przepis dotyczący ograniczenia transakcji jest kontrowersyjny, to sam projekt ustawy MiCA nie jest taki zły:

Na mocy MiCA, start-upy i mniejsze podmioty będą miały lepszy dostęp do rynku, co będzie sprzyjało innowacyjności i konkurencji. Jak w przypadku każdego aktu prawnego, znajdą się elementy, które skorzystają na dostosowaniu się do przepisów.

Innego zdania jest Paolo Ardoino – dyrektor techniczny Tether – który twierdzi, że koniecznością jest kontynuowanie rozmów i potencjalne przeglądanie ram prawnych przez obie strony, zanim wytyczne zostaną wprowadzone i będą obowiązywać dostawców prywatnych stablecoinów. Pamiętajmy, że MiCA będzie wprowadzona po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE. Szacuje się, że ten moment nastąpi początkiem 2024 roku. Niezależnie od dotychczasowych kontrowersji musimy mieć na uwadze, że MiCA to zaledwie początek procesu regulacji kryptowalut w Unii Europejskiej. To pierwszy, ale bardzo ważny krok na drodze do pełnej regulacji tej dynamicznie rozwijającej się branży.

euroreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.