MiCa może ograniczyć dostępność stablecoinów na europejskim rynku | Wiadomości | CrypS.

MiCa może ograniczyć dostępność stablecoinów na europejskim rynku

MiCa

Nowe unijne przepisy, które mają wejść w życie w 2024 r., mogą nieść ze sobą delisting stablecoinów na ogromną skalę.


Ramy rozporządzenia ukierunkowane na kryptowalutowe aktywa widniejące pod nazwą Markets in Crypto Assets (MiCA) mają sprawić, że Unia Europejska (UE) stanie się pierwszą dużą jurysdykcją, która wprowadzi jednolity system regulacyjny dla branży wirtualnych walut. Będą one jednak ciosem dla emitentów stablecoinów spoza tego gospodarczo-politycznego związku 27 krajów. 

Niekorzystne regulacje dla podmiotów spoza UE

Przełomowe unijne rozporządzenie wpłynie przede wszystkim na tzw. stabilne kryptowaluty. Należy przypomnieć, iż przepisy te są konsekwencją zdarzeń związanych z upadkiem terra USD (UST) z 2022 r. Wraz z ich wejściem w życie wprowadzony ma zostać dzienny limit wolumenu obrotu dla stablecoinów z zabezpieczeniem innym niż EUR w wysokości 200 mln EUR. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego będzie sprawował pieczę nad rynkiem “stabilnych” wirtualnych walut w UE. Organ ten wraz ze swoją siostrzaną agencją – Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – prowadzi obecnie dalsze konsultacje dot. stablecoinów.  

Aktualnie nie jest do końca jasne, w jaki sposób MiCa będzie miała zastosowanie do emitentów spoza UE bądź tych zdecentralizowanych (niemających głównej siedziby, cechujących się globalnym charakterem). Rozporządzenie to może stanowić problem dla wielu przedsiębiorstw, ponieważ przepisy mogą wymagać tego, aby emitenci byli firmami z siedzibą w Europie. To z kolei jest w stanie spowodować wykluczenie innowacyjnych modeli zarządzania preferowanych przez liczne podmioty z branży blockchain. 

Czołowa giełda wycofa stablecoiny z Europy?

Z wiadomości podanej przez media wynika, iż francuska dyrektor prawna w Binance – Marina Parthuisot – podobno podzieliła się tym, jakie konsekwencje niesie ze sobą MiCa dla tej platformy kryptowalut. Z uwagi na to, że nowe rozporządzenie, które ma wejść w życie w czerwcu 2024 r., nie zatwierdziło jeszcze żadnych stablecoinów, wpomniana giełda rzekomo planuje wycofać obsługę tego typu wirtualnych walut dla europejskich klientów. 

Do wypowiedzi tej odniósł się dyrektor generalny i założyciel Binance – Changpeng Zhao, zapewniając, iż została ona wyrwana z kontekstu. Chińsko-kanadyjski przedsiębiorca dodał, że w rzeczywistości jego firma kryptograficzna ma kilku partnerów dla EUR i stablecoinów, dzięki którym usługi będą oferowane w pełni zgodnie z nowymi przepisami. 

MiCareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.