Kluczowa zmiana dot. stakingu Ethereum. Co proponują walidatorzy? | Wiadomości | CrypS.

Kluczowa zmiana dot. stakingu Ethereum. Co proponują walidatorzy?

Ethereum 2/3 władzy nad siecią w rękach 7 graczy

Deweloperzy rdzenia Ethereum mają nową propozycję. Dotyczy ona zwiększenia stawki, jaka jest potrzebna, aby uruchomić węzeł walidacyjny. Obecnie wynosi ona 32 ETH. Według nowych założeń miałaby ona zostać zwiększona do 2 048 ETH.


Aktualny limit sprawił, że obecnie liczba aktywnych walidatorów sieci Ethereum wynosi ponad 600 tysięcy. Z kolei kolejne 90 tys. oczekuje na aktywację. Zdaniem zwolenników nowej koncepcji, podniesienie wspomnianego limitu, poprawiłoby wydajność sieci i umożliwiłoby automatyczne łączenie nagród walidatorów. 

Nowa propozycja dot. walidacji Ethereum 

Główni programiści drugiej co do wielkości kryptowaluty są zaangażowani w dyskusję na temat możliwości zwiększenia limitu salda walidatora. Wszystko po to, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym, przed którymi stoją więksi walidatorzy. 

Obecnie, aby uruchomić węzeł walidacyjny i zostać walidatorem, należy umieścić w kontrakcie depozytowym co najmniej 32 ETH. Niektórzy członkowie społeczności Ethereum chcieliby podnieść ten próg do 2 048 ETH

Aktualnie panujący limit w wysokości 32 ETH został ustanowiony w celu promowania idei decentralizacji. Doprowadziło to do wykładniczego wzrostu liczby walidatorów. Zdaniem popularnego badacza oraz zwolennika przedstawionej niedawno propozycji – Michaela Neudera – zwiększenie limitu walidatora spowodowałoby ograniczenie gwałtownego wzrostu aktywnego zestawu walidatorów. Obok przyspieszyłoby to także zdolność sieci do osiągnięcia ostateczności w jednym slocie. 

Korzyści związane ze zwiększeniem limitu węzła

Ze względu na to, iż każdy węzeł reprezentuje 32 ETH, wszelkie nagrody, jakie otrzymują walidatorzy ze stake’owania Etheru, muszą zostać rozdzielone. Warto obok dodać, iż jeden walidator może otworzyć kilka węzłów walidacyjnych. Zwiększenie obecnego limitu dot. uruchomienia węzła umożliwiłoby walidatorom generowanie wyższych zarobków

Proponowana modyfikacja byłaby szczególnie korzystna dla głównych operatorów węzłów. Dla przykładu zyskałaby na tym m.in. platforma Coinbase. Ze względu na limit 32 ETH na węzeł, obecnie zarządza ona tysiącami węzłów walidacyjnych. 

Zmiana limitu na 2 048 ETH sprawiłaby, że walidator obsługiwałby mniej węzłów, za to z wyższymi stawkami. Tym samym doszłoby do zmniejszenia złożoności tego procesu, a także zapotrzebowania na zasoby. 

Potencjalne ryzyko związane z ulepszeniem

Choć przedstawiona propozycja ma szereg plusów, obok należy zaznaczyć, iż nie jest ona nieskazitelna. Michael Neuder ostrzegł przed potencjalnym ryzykiem związanym ze zwiększonym limitem dot. węzła. Ma ono bowiem związek z podwyższeniem kary za nieumyślne wielokrotne atesty lub propozycje.

Doprowadzenie do osiągnięcia równowagi między zwiększeniem wydajności a utrzymaniem bezpieczeństwa sieci, jest krytycznym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się programiści rdzenia Ethereum.

Ethereum 2/3 władzy nad siecią w rękach 7 graczyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.