Jerome Powell wskazuje, dlaczego Fed nie śpieszy się z obniżkami stóp proc. | Wiadomości | CrypS.

Jerome Powell wskazuje, dlaczego Fed nie śpieszy się z obniżkami stóp proc.

Fed

Prezes Rezerwy Federalnej USA, Jerome Powell, wygłosił dziś przemówienie przed senacką komisją bankową, które wywołało natychmiastową reakcję na rynkach finansowych, w tym wzrost ceny bitcoina (BTC).


  • Jerome Powell wskazał na potrzebę przeanalizowania dodatkowych danych przed podjęciem decyzji o obniżkach stóp procentowych,
  • Bitcoin zareagował na przemówienie prezesa amerykańskiego banku centralnego wzrostem ceny do okolic bliskich 58 tys. dol. 

Kluczowe uwagi prezesa Fed-u

Jerome Powell, przemawiając przed senacką komisją bankową, ponownie podkreślił ostrożne podejście Rezerwy Federalnej w kwestii obniżek stóp procentowych. Powiedział on, że potrzebne są dalsze pozytywne dane ekonomiczne, aby uzasadnić jakiekolwiek zmiany w polityce monetarnej. 

Dane za pierwszy kwartał nie dały wystarczająco pewności co do ścieżki inflacji, co sprawia, że Fed pozostaje ostrożny w swoich decyzjach.

Prezes amerykańskiego banku centralnego zauważył, iż wysoka inflacja nie jest jedynym ryzykiem, z jakim mierzy się gospodarka USA

Niewłaściwe byłoby, gdyby Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe, dopóki nie będzie miała pewności, że inflacja w sposób trwały zmierza w kierunku 2%

– zaznaczył Jerome Powell. 

Obok podkreślił on także, iż restrykcyjna polityka monetarna pomaga zmniejszyć presję inflacyjną i że wszelkie decyzje o obniżeniu stóp procentowych będą zależały od przyszłych danych ekonomicznych.

Reakcja rynku i bitcoina

Reakcja rynku na przemówienie prezesa Fed-u była natychmiastowa. Bitcoin, którego cena przed przemówieniem wynosiła 57 200 dolarów, wzrósł w okolice 58 000 dolarów. Skok ceny BTC pokazuje, jak bardzo rynki finansowe są wrażliwe na oświadczenia przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego.

Wykres cenowy bitcoina na giełdzie Binance. Źródło: TradingView

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, Jerome Powell podkreślił, że gospodarka USA osiągnęła już poziom sprzed pandemii, ale nadal potrzebuje równowagi. Stwierdził, iż:

Jeśli szybko obniżymy stopy procentowe, praca, którą wykonaliśmy, aby obniżyć inflację, może pójść na marne

Prezes Fed-u wygłosi jutro kolejne przemówienie przed Komisją Finansów Izby Reprezentantów USA.

Jego wypowiedzi będą uważnie śledzone przez rynki finansowe i mogą mieć dalszy wpływ na ceny aktywów inwestycyjnych, w tym bitcoina.

Fedreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.