Google stopuje polityków w kwestii wykorzystania AI w spotach wyborczych | Wiadomości | CrypS.

Google stopuje polityków w kwestii wykorzystania AI w spotach wyborczych

Oprogramowanie dostarczone przez Google Ads drenuje cały portfel kryptowalutowy influencera

Google ogłosiło aktualizację swojego regulaminu mówiącego o wykorzystaniu AI w przypadku treści politycznych.


Od listopada 2023 roku wszyscy autorzy spotów wyborczych będą musieli ujawniać, czy i jak wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) w swoich kampaniach. Ta zmiana wprowadzana jest rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w listopadzie 2024 roku.

Szczegóły nowej polityki

Według Google, ujawnienie będzie wymagane, jeżeli reklamy zawierają: 

Syntetyczne treści, które nieautentycznie przedstawiają prawdziwe lub realistycznie wyglądające osoby lub wydarzenia. 

Firma podkreśliła, że takie informacje muszą być przedstawione wyraźnie i w widocznym dla użytkowników miejscu. Jednakże, jeżeli zmiany dokonane przez AI nie wpływają na treść reklamy, ujawnienie nie będzie wymagane.

Google podało przykłady, w jakich wypadkach ujawnienie nie będzie konieczne. Obejmuje to sytuacje, w których AI jest używane do edycji graficznej, takiej jak zmiana rozmiaru, kadrowanie czy korekta kolorów. Zmiany te muszą być mało istotne pod względem merytorycznym i nie mogą wprowadzać w błąd co do rzeczywistości przedstawianych wydarzeń.

Szeroki kontekst wykorzystania AI przez Google

Google coraz bardziej koncentruje się na rozwijaniu narzędzi i usług opartych na sztucznej inteligencji. Firma niedawno zaktualizowała swoją wyszukiwarkę, wprowadzając ulepszenia oparte na AI. Ponadto w chwili obecnej potentat internetowy współpracuje z OpenAI i Microsoftem w ramach Frontier Model Forum, mającego na celu samoregulację rozwoju sztucznej inteligencji w branży.

Powyższa aktualizacja polityki jest odpowiedzią na rosnące zastosowanie narzędzi AI, takich jak ChatGPT od OpenAI, w tworzeniu i rozpowszechnianiu treści. Google rozszerza również swoje zasady dotyczące AI na inne platformy, w tym YouTube, który niedawno opublikował swoje zasady współpracy z przemysłem muzycznym w zakresie technologii związanych ze sztuczną inteligencją.

Podsumowanie

Bez wątpienia decyzja podjęta przez Google jest częścią szerszego trendu w kierunku większej transparentności i regulacji w zakresie wykorzystania AI. Powiedzmy sobie szczerze – było tylko kwestią czasu, kiedy Google, bądź jakikolwiek inny podmiot pójdzie w tym właśnie kierunku. Chociaż sztuczna inteligencja rozwiązuje wiele problemów, to może je również generować – dlatego tak ważne są odpowiednie regulacje. 

Oprogramowanie dostarczone przez Google Ads drenuje cały portfel kryptowalutowy influencerareklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.