Bank Kanady: bitcoiny kupują najmądrzejsi i najgłupsi

Bank Kanady: bitcoina kupują głównie najmądrzejsi i najgłupsi inwestorzy

Autor: Anna Sutowicz
Tylko najmądrzejsi (i najgłupsi) inwestorzy posiadają bitcoiny

Badanie przeprowadzone przez Bank Kanady wykazało, że przeciętni inwestorzy pod względem umiejętności czytania i pisania byli najmniej skłonni do kupowania bitcoinów (BTC).


Nowy raport Banku Kanady ujawnił kilka intrygujących faktów na temat stanu posiadania bitcoinów (BTC) w całym kraju. Wykazał, że w 2021 roku około 13% Kanadyjczyków posiadało BTC, a inwestorzy o przeciętnej znajomości finansów byli najmniej skłonni do zakupów.

Dlaczego Kanadyjczycy kupują bitcoiny?

Według ankiety banku centralnego, liczba posiadanych bitcoinów (BTC) w 2021 roku była ponad dwukrotnie większa niż 5% udziałów obecnych w latach 2018-2020. W znacznej mierze ten wzrost był spowodowany powszechnym wzrostem oszczędności w Kanadzie podczas pandemii COVID-19.

Około 90% Kanadyjczyków jest świadomych samego istnienia BTC. Ankietowani zostali zapytani m.in. o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Bitcoin jest wspierany przez rząd. Opierając się na odpowiedziach na trzy takie kluczowe pytania stwierdzono, że 40% respondentów, którzy byli właścicielami BTC (i 66%, którzy nie posiadali) podczas weryfikacji podstawowych stwierdzeń wykazało stosunkowo niski poziom wiedzy. Liczba ta była wyższa niż w poprzednich latach, w których udział ten wynosił zazwyczaj poniżej 30%.

Poziom wiedzy o bitcoinie
Źródło: Bank Kanady

Po 2019 roku nabywcy byli bardziej skłonni do zainteresowania się BTC jako nową technologią, podczas gdy długoterminowi posiadacze byli bardziej do niego przyciągani z powodu braku zaufania do rządu.

Czy inwestorzy BTC są inteligentni?

Znajomość finansów okazała się silnym predyktorem tego, czy ktoś kupił BTC – ale nie tak, jak można by się tego spodziewać. W 2021 roku Kanadyjczycy o niskim poziomie znajomości finansów mieli 15,6% szans na posiadanie BTC. Podobną liczbę odnotowano także wśród inwestorów o wysokim stopniu umiejętności czytania – 14,7%. Rozbieżność była zauważalna wśród przeciętnych inwestorów piśmiennych, z których tylko 8,8% posiadało BTC.

W ubiegłych latach najczęstszymi posiadaczami byli inwestorzy o niskim poziomie umiejętności. Liczby dotyczące inwestorów z niskiego, średniego i wysokiego poziomu alfabetyzacji w 2020 roku wyniosły odpowiednio 8,4%, 5,3% i 5,3%.

Tylko najmądrzejsi (i najgłupsi) inwestorzy posiadają bitcoinyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.