Argentyna zamierza spłacić dług wobec MFW nowym podatkiem dot. kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Argentyna zamierza spłacić dług wobec MFW nowym podatkiem dot. kryptowalut

Autor: Anna Sutowicz
Redaktor: Albert Czajkowski
Argentyna wprowadza nowy podatek

Rządząca partia Argentyny wystąpiła z propozycją utworzenia funduszu na spłatę zadłużenia państwa wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W tym celu planuje opodatkować zagraniczne aktywa swoich obywateli.


Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) udzielił Argentynie pożyczki w wysokości 44 mld USD. Bez takiego wsparcia rząd Argentyny musiałby m.in. ogłosić pełną niewypłacalność państwa. Teraz Argentyna poszukuje sposobów na spłatę długu. Rządząca partia przedłożyła do zatwierdzenia w Senacie projekt ustawy o „Narodowym Funduszu umarzania długów wobec MFW” i opodatkowaniu zagranicznego majątku swoich obywateli.

Nawet 50% podatku…

Poza kryptowalutami, podatek obejmowałby waluty fiducjarne, nieruchomości, pożyczki i akcje. Początkowo stawka podatku wynosiłaby 20%. Ustawodawca zaznaczył, że stawka ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do dobrowolnie zadeklarowanych aktywów i nie później niż 6 miesięcy od dnia uchwalenia ustawy. Po tym okresie, stawka podatku miałaby wzrosnąć do 35%, a w szczególnych sytuacjach nawet do 50%.

„Współpracownicy” zostaną wynagrodzeni

Projekt ustawy przewiduje również nagrodę w wysokości 30% kwoty roszczenia podatkowego, za przesłanie informacji o ewentualnych przestępcach podatkowych, jeżeli informacje te zostaną potwierdzone. Wysokość nagrody miałaby być uzależniona od znaczenia dostarczonych informacji, udzielonej pomocy, szybkości wyjaśnienia sprawy oraz innych czynników, które władza wykonawcza uzna za słuszne. Wedle projektu ustawy, szczegółowy regulamin nagradzania będzie określony i zatwierdzony przez Krajową Władzę Wykonawczą w drodze uchwały. W przypadku, kiedy współpracowników będzie dwóch lub więcej, wówczas wynagrodzenie byłoby wypłacane w częściach równych. Chyba, że organ wnioskujący określi kryteria podziału.

Za nieprzestrzeganie obowiązków podatkowych w Argentynie grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

Nieuchronnie zbliża się termin złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce. Termin na złożenie deklaracji PIT-38 w tym roku wydłużono do 2 maja. Jeśli nie wiesz jak rozliczyć podatek od kryptowalut, zajrzyj tu: Podatki od kryptowalut 2021/2022 – Jak rozliczyć? [kompedium]

Argentyna wprowadza nowy podatekreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.