Argentyna zamierza spłacić dług wobec MFW nowym podatkiem dot. kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Argentyna zamierza spłacić dług wobec MFW nowym podatkiem dot. kryptowalut

Anna Sutowicz
Argentyna wprowadza nowy podatek

Rządząca partia Argentyny wystąpiła z propozycją utworzenia funduszu na spłatę zadłużenia państwa wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W tym celu planuje opodatkować zagraniczne aktywa swoich obywateli.


Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) udzielił Argentynie pożyczki w wysokości 44 mld USD. Bez takiego wsparcia rząd Argentyny musiałby m.in. ogłosić pełną niewypłacalność państwa. Teraz Argentyna poszukuje sposobów na spłatę długu. Rządząca partia przedłożyła do zatwierdzenia w Senacie projekt ustawy o „Narodowym Funduszu umarzania długów wobec MFW” i opodatkowaniu zagranicznego majątku swoich obywateli.

Nawet 50% podatku…

Poza kryptowalutami, podatek obejmowałby waluty fiducjarne, nieruchomości, pożyczki i akcje. Początkowo stawka podatku wynosiłaby 20%. Ustawodawca zaznaczył, że stawka ta będzie miała zastosowanie wyłącznie do dobrowolnie zadeklarowanych aktywów i nie później niż 6 miesięcy od dnia uchwalenia ustawy. Po tym okresie, stawka podatku miałaby wzrosnąć do 35%, a w szczególnych sytuacjach nawet do 50%.

„Współpracownicy” zostaną wynagrodzeni

Projekt ustawy przewiduje również nagrodę w wysokości 30% kwoty roszczenia podatkowego, za przesłanie informacji o ewentualnych przestępcach podatkowych, jeżeli informacje te zostaną potwierdzone. Wysokość nagrody miałaby być uzależniona od znaczenia dostarczonych informacji, udzielonej pomocy, szybkości wyjaśnienia sprawy oraz innych czynników, które władza wykonawcza uzna za słuszne. Wedle projektu ustawy, szczegółowy regulamin nagradzania będzie określony i zatwierdzony przez Krajową Władzę Wykonawczą w drodze uchwały. W przypadku, kiedy współpracowników będzie dwóch lub więcej, wówczas wynagrodzenie byłoby wypłacane w częściach równych. Chyba, że organ wnioskujący określi kryteria podziału.

Za nieprzestrzeganie obowiązków podatkowych w Argentynie grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

Nieuchronnie zbliża się termin złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce. Termin na złożenie deklaracji PIT-38 w tym roku wydłużono do 2 maja. Jeśli nie wiesz jak rozliczyć podatek od kryptowalut, zajrzyj tu: Podatki od kryptowalut 2021/2022 – Jak rozliczyć? [kompedium]

Argentyna wprowadza nowy podatek
reklama
reklama