Trzy czwarte profesjonalnych inwestorów uważa bitcoina za bańkę | Wiadomości | CrypS.

Trzy czwarte profesjonalnych inwestorów uważa bitcoina za bańkę

Redaktor: Albert Czajkowski
Trzy czwarte profesjonalnych inwestorów uważa bitcoina za bańkę

Według doniesień CNBC, około 74% respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie Bank of America przeprowadzonej wśród menedżerów funduszy powiedziało, że traktuje bitcoina jako bańkę. Przeciwnego zdania było 16% uczestników badania, a 10% miało problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi.

Zarządzający funduszami umieścili również cyfrowe złoto na drugim miejscu na liście aktywów z największą liczbą transakcji (crowded trades), co zazwyczaj wskazuje na silny element spekulacyjny. Nieco więcej respondentów na pierwszym miejscu postawiło akcje spółek technologicznych – nieco ponad 30% (27% w przypadku BTC).

10% profesjonalnych inwestorów uważa jednak, że w 2021 roku bitcoin wyprzedzi te papiery wartościowe. Bank of America przeprowadził ankietę wśród 200 osób zarządzających aktywami o wartości 533 mld USD. Dzień przed przeprowadzeniem ankiety cena największej kryptowaluty osiągnęła rekordowy poziom ponad 64 tys. USD. Warto dodać, że w 2021 roku bitcoin zanotował najlepszy pierwszy kwartał w ciągu ostatnich ośmiu lat – kurs w tym czasie wzrósł o 102%.

„Król obligacji” Jeffrey Gundlach i właściciel Dallas Mavericks Mark Cuban już wcześniej twierdzili, że bitcoin wpadł w strefę bańki. Przypomnijmy jednak, że badanie przeprowadzone przez fundusz kryptowalutowy Nickel Digital wykazało, że 85% inwestorów instytucjonalnych i zarządzających aktywami, którzy już posiadają kryptowaluty, planuje zwiększyć swoje inwestycje w waluty cyfrowe.

Trzy czwarte profesjonalnych inwestorów uważa bitcoina za bańkęreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.