Rząd Estonii wyjaśnia nowe przepisy kryptowalutowe | Wiadomości | CrypS.

Rząd Estonii wyjaśnia nowe przepisy kryptowalutowe

Mariusz Przepiórka
Estonia regulacje kryptowaluty

Estońskie władze opublikowały serię często zadawanych pytań, aby rozwiać obawy, że nowo zatwierdzone przepisy kryptowalutowe są równoznaczne z zakazem. Zaostrzone wymagania są próbą dostosowania się do zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która zaleca zaostrzone standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Proponowana ustawa ma na celu uregulowanie podmiotów kryptowalutowych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP), podobnie jak tradycyjne instytucje finansowe i platformy płatnicze. Uzupełnia ona estoński zakaz otwierania anonimowych kont wirtualnych z 2020 roku poprzez rozszerzenie definicji VASP i objęcie VASP wyższym standardem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Licencja za 10 tys. EUR

Co do zasady, podmioty VASP będą odpowiedzialne za gromadzenie i przekazywanie informacji o klientach, a także mają zakaz otwierania anonimowych kont. Muszą również uzyskać licencję VASP za opłatą w wysokości 10 tys. EUR, a także spełnić wymagania kapitałowe i zapłacić opłatę za nadzór w wysokości 1% kapitału zakładowego i 0,035% wszystkich transakcji wirtualnych aktywów.

Część branży obawiała się, że wymagania te są równoznaczne z zakazem posiadania kryptowalut lub portfela innego niż depozytowy. Podobne obawy pojawiały się podczas etapu wstępnego wytycznych FATF. Wówczas firmy argumentowały, że w zależności od implementacji zasad w danym kraju, państwa mogą wykorzystać zalecenia do uzasadnienia zakazu zdecentralizowanych finansów lub podmiotów innych niż depozytowe.

Władze podkreślają, że nie chcą zakazu

W opublikowanym dokumencie władze Estonii wyraźnie zaznaczają, że nie zamierzają wprowadzać zakazu. Przepisy AML nie mają zastosowania do klientów lub prywatnych portfeli założonych bez pomocy dostawcy usług. Obywatele mogą swobodnie posiadać kryptowaluty w dowolny sposób i dokonywać transakcji z dowolnym podmiotem. Zasady zapobiegające anonimowości mają zastosowanie tylko do podmiotów VASP, które podlegają pod zakres estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Estoński rząd zatwierdził proponowane przepisy 23 grudnia. Teraz zajmie się nimi parlament. Zgodnie z planem przepisy mogą wejść w życie w pierwszej połowie 2022 roku.

Estonia regulacje kryptowaluty
reklama
reklama