Rząd Estonii wyjaśnia nowe przepisy kryptowalutowe | Wiadomości | CrypS.

Rząd Estonii wyjaśnia nowe przepisy kryptowalutowe

Redaktor: Albert Czajkowski
E-stonia blockchain

Estońskie władze opublikowały serię często zadawanych pytań, aby rozwiać obawy, że nowo zatwierdzone przepisy kryptowalutowe są równoznaczne z zakazem. Zaostrzone wymagania są próbą dostosowania się do zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która zaleca zaostrzone standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Proponowana ustawa ma na celu uregulowanie podmiotów kryptowalutowych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP), podobnie jak tradycyjne instytucje finansowe i platformy płatnicze. Uzupełnia ona estoński zakaz otwierania anonimowych kont wirtualnych z 2020 roku poprzez rozszerzenie definicji VASP i objęcie VASP wyższym standardem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Licencja za 10 tys. EUR

Co do zasady, podmioty VASP będą odpowiedzialne za gromadzenie i przekazywanie informacji o klientach, a także mają zakaz otwierania anonimowych kont. Muszą również uzyskać licencję VASP za opłatą w wysokości 10 tys. EUR, a także spełnić wymagania kapitałowe i zapłacić opłatę za nadzór w wysokości 1% kapitału zakładowego i 0,035% wszystkich transakcji wirtualnych aktywów.

Część branży obawiała się, że wymagania te są równoznaczne z zakazem posiadania kryptowalut lub portfela innego niż depozytowy. Podobne obawy pojawiały się podczas etapu wstępnego wytycznych FATF. Wówczas firmy argumentowały, że w zależności od implementacji zasad w danym kraju, państwa mogą wykorzystać zalecenia do uzasadnienia zakazu zdecentralizowanych finansów lub podmiotów innych niż depozytowe.

Władze podkreślają, że nie chcą zakazu

W opublikowanym dokumencie władze Estonii wyraźnie zaznaczają, że nie zamierzają wprowadzać zakazu. Przepisy AML nie mają zastosowania do klientów lub prywatnych portfeli założonych bez pomocy dostawcy usług. Obywatele mogą swobodnie posiadać kryptowaluty w dowolny sposób i dokonywać transakcji z dowolnym podmiotem. Zasady zapobiegające anonimowości mają zastosowanie tylko do podmiotów VASP, które podlegają pod zakres estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Estoński rząd zatwierdził proponowane przepisy 23 grudnia. Teraz zajmie się nimi parlament. Zgodnie z planem przepisy mogą wejść w życie w pierwszej połowie 2022 roku.

E-stonia blockchainreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.